Napovedujemo izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja z zdravstvom povezanih okužb v socialnovarstvenih zavodih