Napoved usposabljanja za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, v socialnovarstvenih zavodih

Napoved usposabljanja za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, v socialnovarstvenih zavodih

V letu 2021 sta bili izvedeni dve usposabljanji za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom v socialnovarstvenih zavodih. 58 diplomiranih medicinskih sester oz. diplomiranih zdravstvenikov iz različnih socialnovarstvenih zavodov je pridobilo specialno znanje za področje preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom.
Usposabljanje bo znova organizirano spomladi 2022, vključi pa se lahko do 25 udeležencev. Če bo udeležencev preveč, bomo upoštevali vrstni red prijav.

Osnovne informacije o usposabljanju
Namen izvedbe usposabljanja za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, je dodatno usposabljanje diplomiranih medicinskih sester, diplomirani sanitarnih inženirjev in domskih zdravnikov v socialnovarstvenih zavodih, varstveno-delovnih centrih, centrih za usposabljanje in varstvo in izobraževanje za potrebe učinkovitega spremljanja, obvladovanja, preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom in preventivnega delovanja.

CILJI:

  • Razumevanje osnovnih konceptov pri obvladovanju okužb, povezanih z zdravstvom (okužbe, povzročitelji in organizacija obvladovanja)
  • Priprava, izvajanje, spremljanje in nadzorovanje Programa preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom, vključno z nadzorom nad izobraževanjem zaposlenih
  • Prepoznavanje tveganj, spremljanje kazalnikov, razlaga epidemioloških podatkov, osnovne statistične metode, ki se uporabljajo pri nadzoru okužb
  • Opredeliti vlogo zdravnikov, medicinskih sester in odgovornih članov tima in se seznaniti z zakonodajo, pravili in predpisi
  • Posodobiti znanje o higieni rok, izolacijskih ukrepih, osebni varovalni opremi
  • Razumevanje ključnih vprašanj čiščenja, razkuževanja, ravnanja z odpadki in sterilizacija

UDELEŽENCI:

  • Diplomirane medicinske sestre, ki delajo na področju socialnovarstvenih zavodov, CUDV, VDC
  • Zdravniki, ki zagotavljajo oskrbo v SVZ, CUDV, VDC
  • Diplomirani sanitarni inženirji, ki delajo v SVZ, CUDV, VDC

TRAJANJE: skupaj najmanj 130 ur (1 ura = 45 minut)

Terminski načrt izobraževanja
Predavanja in delavnice bodo potekale vsak drugi teden od srede do petka od 8. do 16. ure:
1. teden: 23. 3. do 25. 3. 2022
2. teden: 6. 4. do 8. 4. 2022
3. teden: 20. 4. do 22. 4. 2022
4. teden: 4. 5. do 6. 5. 2022
5. teden: 25. 5. do 27. 5. 2022

OBLIKE IZOBRAŽEVANJA:
Predavanja, delavnice, priprava seminarske naloge, zaključni izpit. Predavanja bodo potekala po hibridnem modelu, prilagojeno epidemiološkim razmeram (na lokaciji Zbornice – Zveze ali drugi primerni lokaciji in on-line).

Lokacija izobraževanja: Spletno okolje MS TEAM, v prostorih Zbornice – Zveze.

Programski odbor:
Slavko Bolčević, mag. jav. upr., dipl. zn., Ivanka Limonšek, dipl. m. s., asist. Tatjana Mrvič, dr. med., Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s., Draga Štromajer, dipl. m. s., Mojca Tomažič, dipl. m. s.

Organizacijski odbor:
Monika Ažman, Anita Prelec, Draga Štromajer.

Zaključek izobraževanja:
Usposabljanje za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom, se zaključi s seminarsko nalogo in uspešno opravljenim preizkusom znanja.

Prijava:

Prijave pošljite po elektronski pošti koordinatorici usposabljanja za pridobitev specialnega znanja Dragi Štromajer, Zbornica – Zveza, na

e-naslov: pooblastila.sodelavec@zbornica-zveza.si

Cena za udeleženca: 1.200 evrov z DDV.

Vljudno vabljeni!