Najavljamo 13. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije