Nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2

Ljubljana, 4.9.2020

Izjava za javnost: Nacionalna priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2

Po treh letih skupnega dela desetih institucij smo prišli do prvih nacionalnih priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2.

Priporočila so namenjena zdravstvenim strokovnjakom.

V petek, 4.9.2020 jih bomo prvič predstavili v Hotelu M, v Ljubljani, Šiška. Ker je število udeležencev zaradi covida-19 in prostorske stiske omejeno, vas prosimo za pomoč pri obveščanju o izidu.

Priporočila so pripravljena na svež didaktičen način, z glavnim namenom implementacije priporočil v vsakdanjo prakso. Skozi priporočila vas bo v drugem, nekoliko bolj praktičnem delu spremljala Zofi, zdravstvena strokovnjakinja, ki nastopa v interakciji z gospodom Florjanom – osebo s sladkorno boleznijo (pozor, v letošnjem letu opuščamo bolnik s sladkorno boleznijo ali diabetik, ker je po mnenju oseb s sladkorno boleznijo neprimerno).

DEJSTVA:

 • Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki traja od postavitve diagnoze do konca življenja. V Sloveniji število oseb s sladkorno boleznijo strmo raste. Z zdravili za sladkorno bolezen se je leta 2010 zdravilo približno 92.000 ljudi, leta 2018 pa že 114.00. Število oseb s sladkorno boleznijo, ki vsako leto na novo začnejo prejemati zdravila, je v zadnjih letih v vsakem letu približno 10.000. Ocenjuje se, da je v Sloveniji 200.000 oseb s sladkorno boleznijo. Mnogi imajo sladkorno bolezen, vendar ker ne boli, še ne vedo zanjo.
 • Kljub zdravilom in pomočjo zdravljenja s sodobno tehnologijo, ostaja nefaramkološko zdravljenje temelj zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2. Ustrezen način življenja ugodno vpliva na potek bolezni, osveščenost oziroma zdravstvena pismenost pa dajeta osebi s sladkorno boleznijo svobodo za kakovostno življenje.
 • Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni so nastala na podlagi sodelovanja desetih institucij, za področje sladkorne bolezni tipa 2 so prva, ki so nastala na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Delovanje skupine in tisk je omogočilo Ministrstvo za zdravje.

KLJUČNI NAMEN PRIPOROČIL JE:

 1. poenotiti strokovne informacije, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenega strokovnjaka
 2. zdravstvene strokovnjake opremiti s preverjenimi in strokovnimi informacijami v poplavi nepreverjenih in tržno naravnanih
 3. postaviti strokovne informacije pred lastna prepričanja (preprečevanje subjektivizma, avtoritativnosti in stigmatiziranja)
 4. razbremenjevanje oseb s sladkorno boleznijo

V NOVIH PRIPOROČILIH IZPOSTAVLJAMO: 

 1. nobenega živila se ne prepoveduje
 2. ukinja se izraz dieta
 3. svetovanje se prilagodi življenjskemu slogu in željam osebe s sladkorno boleznijo
 4. jasno je opredeljeno, kdo in kdaj lahko svetuje o prehrani ob sladkorni bolezni tipa 2
 5. za prehransko svetovanje se uvaja nov izraz – prehranska terapija.

Prilagam pdf priporočil, v upanju, da vas bo moderna oblika običajno togih zdravstvenih priporočil prepričala, da boste objavili novico o izidu. Knjižica bo v e-obliki dostopna na različnih nacionalnih portalih, kot so Ministrstvo za zdravje, Prehrana.si, NIJZ, Zbornica zdravstvene in babiške nege, UKC Ljubljana, ipd.

Za pomoč pri ozaveščanju zdravstvenih strokovnjakov (16.000 medicinskih sester in preko 8.000 zdravnikov, dietetikov, fizioterapevtov, kineziologov, …) se vam iskreno zahvaljujemo!

Za nadaljnje informacije se prosim obrnite na mail: janaklavs@gmail.com ali tel. št. 041/519-229

Jana Klavs
koordinatorka delovne skupine

Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2