Na 14. Kongresu zdravstvene in babiške nege smo za udeležence kongresa pripravili delavnice

V okviru 14. Kongresa zdravstvene in babiške nege z motom »Medicinske sestre in babice skupaj za zdravje ljudi«, ki bo 11. in 12. maja 2023, bodo potekale štiri delavnice.

Na učne delavnice se lahko prijavite ob registraciji.

Četrtek, 11. 5. 2023

Prof. dr Mikkonen s finske Univerze Oulu bo v delavnici predstavila predloge za uspešno pisanje znanstvenega članka – kako izbrati aktualno vsebino, pripraviti sistematičen in pregleden znanstveni članek z vsemi elementi na dokazih podprte prakse ter kako izbrati pravo revijo? Udeležba je omejena na 50 oseb oziroma do zasedbe mest.
12.45 – 14.15 DVORANA S4 – DELAVNICA: KAKO NAPISATI IN USPEŠNO OBJAVITI ZNANSTVENI ČLANEK V REVIJI S FAKTORJEM VPLIVA, prof. dr. KRISTINA MIKKONEN

Okrogla miza je namenjena mladim medicinskih sestram in babicam, ki so šele na začetku poklicne poti in razumejo izzive današnjega zdravstvenega sistema ter študentom zdravstvene nege in babištva, ki znajo kritično oceniti klinično prakso in se pripravljajo na vstop v slovenski zdravstveni sistem. Izzive na tem področju bomo delili s prof. dr. Marshall z Univerze v Liecestru, članice angleške nacionalne skupine Future Nurse Future Midwive. Udeležba je omejena na 50 oseb oziroma do zasedbe mest.
15.15 – 16.45 DVORANA S4 – OKROGLA MIZA, ŠTUDENTI ZDRAVSTVENE NEGE IN BABIŠTVA O IZZIVIH PRIHODNOSTI, SEKCIJA ŠTUDENTOV ZNB IN PROF. DR. MARSHALL

Na kongresu se boste lahko udeležili delavnice v simulacijskem avtomobilu ZD Ljubljana – SIM enota, z naslovom BOLNIK S PALIATIVNO OSKRBO (PO) NA PRIMARNEM NIVOJU.
Število mest je omejeno na 8 oseb – prijave možne do zasedbe mest.
12.30 – 13.30 DELAVNICA 1: SIM MOBIL SE PREDSTAVI (PRED KONGRESNIM CENTROM BRDO)
13.30 – 14.30 DELAVNICA 2: SIM MOBIL SE PREDSTAVI (PRED KONGRESNIM CENTROM BRDO)
14.30 – 15.30 DELAVNICA 3: SIM MOBIL SE PREDSTAVI (PRED KONGRESNIM CENTROM BRDO)
15.30 – 16.30 DELAVNICA 4: SIM MOBIL SE PREDSTAVI (PRED KONGRESNIM CENTROM BRDO)
16.30 – 17.30 DELAVNICA 5: SIM MOBIL SE PREDSTAVI (PRED KONGRESNIM CENTROM BRDO)
17.30 – 18.30 DELAVNICA 6: SIM MOBIL SE PREDSTAVI (PRED KONGRESNIM CENTROM BRDO)

Petek, 12. 5. 2023

V delovni skupini za negovalne diagnoze SLONDA bodo predstavili kratek teoretični uvod z uporabo negovalnih diagnoz in negovalnih intervencij v kliničnem okolju.
Udeležba je omejena na 50 oseb oziroma do zasedbe mest.

14.45 – 16.15 DVORANA H4 – DELAVNICA: DELOVNA SKUPINA ZA NEGOVALNE DIAGNOZE – SLONDA, Proces zdravstvene nege z uporabo klasifikacij negovalnih diagnoz, negovalnih izidov in negovalnih intervencij – predstavitev primera na osnovi teoretičnih izhodišč.