Na 115. Generalni skupščini EFN-ja posebna pozornost namenjena Evropski strategiji oskrbe

Na 115. Generalni skupščini EFN-ja posebna pozornost namenjena Evropski strategiji oskrbe

Moniki Ažman nov mandat članice izvršnega odbora EFN-ja 

 

Ljubljana, 17. oktober 2022 – Na Bledu se je zaključila 115. Generalna skupščina Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN), ki jo je gostila Zbornica – Zveza. Predstavniki nacionalnih združenj medicinskih sester, ki so člani EFN-ja, so se po dveh letih spletnih srečanj zaradi pandemije covida-19 ponovno sestali v živo. Na srečanju je bilo poudarjeno, da se EU in celotna Evropa soočata z izzivoma zadržanja medicinskih sester v poklicu in s pritegnitvijo novih izvajalcev v poklic. V okviru skupščine so potekale tudi volitve v izvršni odbor EFN-ja, pri čemer je bila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, ponovno izvoljena za članico izvršnega odbora.

»Posebna pozornost je bila na srečanju namenjena Evropski strategiji oskrbe, katere namen je zagotoviti ljudem dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe v vseh življenjskih obdobjih, ter sistemskim problemom na področju zdravstvene nege. Velika izziva, s katerimi se soočamo po celi Evropi, sta zadržanje medicinskih sester v poklicu ter pritegnitev novih kadrov,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Če ne bo prišlo do sprememb, lahko pričakujemo, da se bo pomanjkanje delovne sile v zdravstveni negi zaradi težkih delovnih pogojev in nizkih plač v prihodnosti še poslabšalo.«

V okviru Evropskega stebra socialnih pravic EFN poudarja pomen napredne zdravstvene nege za doseganje pozitivnih rezultatov zdravljenja. Na srečanju je EFN-jeva delovna skupina za napredno zdravstveno nego predstavila rezultate metaanalize podatkov, ki jih je zbralo 36 članov EFN-ja. O teh rezultatih so razpravljali v treh odborih EFN-ja (strokovni odbor, odbor za delovno silo in odbor za javno politiko), kar se bo odrazilo v kratko-, srednje- in dolgoročni strategiji EU za napredno zdravstveno nego v EU in Evropi. Kot je zapisano v EFN-jevem dokumentu Workforce Matrix 3+1, ima napredna zdravstvena nega ključno vlogo pri izgradnji odpornih zdravstvenih sistemov v EU in Evropi. EFN bo s svojimi člani še naprej razvijal to ključno temo.

Poleg tega so člani EFN-ja v okviru Strateškega in operativnega lobističnega načrta 2021–2027 razpravljali in odobrili tri ključne EFN-jeve politične izjave: revidirano izjavo o planetarnem zdravju, vključno s komponento izobraževanja medicinskih sester; izjavo o navodilih Mednarodne organizacije dela (ILO) glede podatkov o poklicu medicinske sestre; izjavo o Evropski strategiji oskrbe. EFN-jevi člani so med seboj delili tudi informacije o dejavnostih, najboljše prakse in izkušnje v zvezi z izobraževanjem, delovnimi pogoji ter kakovostjo in varnostjo v zvezi z dolgotrajno oskrbo, vključno z digitalizacijo, v podporo pri oblikovanju priporočil o dolgotrajni oskrbi v okviru nove Evropske strategije oskrbe. Ključno je, da razvite zdravstvene politike EU odražajo strokovno znanje medicinskih sester za boljše strukturiranje rešitev in pobud v zdravstvenem sektorju.

Udeležence dvodnevnega srečanja je nagovorila tudi doc. dr. Mojca Dobnik, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego na Ministrstvu za zdravje, ki je izpostavila aktualne ključne politične teme, povezane z medicinskimi sestrami v Sloveniji, med katerimi so pomanjkanje medicinskih sester, digitalizacija, kakovost in varnost.

Moniki Ažman drugi mandat članice izvršnega odbora EFN-ja

V okviru srečanja so potekale tudi volitve podpredsednika EFN-ja in dveh članov izvršnega odbora za mandatno obdobje 2022–2024. Za članico izvršnega odbora je bila ponovno izvoljena predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman, ki bo to funkcijo tako opravljala tudi v mandatnem obdobju 2022–2024, drugi izvoljeni član je bil Wolfgang Kuttner iz avstrijskega združenja medicinskih sester. Za podpredsednika EFN-ja pa je bil izvoljen Aristides Chorattas iz ciprskega združenja medicinskih sester in babic.

EFN, ki je bil ustanovljen leta 1971 in katerega članica je tudi Zbornica – Zveza, zastopa interese treh milijonov medicinskih sester v 36 nacionalnih združenjih medicinskih sester v Evropi in predstavlja neodvisen glas poklica medicinske sestre. Poslanstvo EFN-ja je okrepiti status in poklic medicinske sestre v korist zdravja državljanov in interesov medicinskih sester v EU in Evropi.

Fotografije s srečanja na Bledu so na voljo tukaj.