Monika Ažman izvoljena za državno svetnico za področje zdravstva

 

Monika Ažman izvoljena za državno svetnico za področje zdravstva

Ljubljana, 25. november 2022 – Monika Ažman je bila izvoljena za državno svetnico za področje zdravstva za mandatno obdobje 2022–2027. Njeno delovanje bo usmerjeno v pacienta, v zdravstvo ter v izboljšanje delovnih pogojev vseh zdravstvenih delavcev. Zavzemala se bo za ohranjanje javnega zdravstva, za enakopravnost in dostopnost zdravstvenih storitev za vse, sporoča Zbornica – Zveza.

»V svojem mandatu državne svetnice se bom zavzemala za ohranjanje javnega zdravstva, za enakopravnost in dostopnost zdravstvenih storitev za vse,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze in državna svetnica za področje zdravstva. »Zavzemala se bom za več sredstev za zdravstvo s ciljem povečanja števila zaposlenih v zdravstvenem sistemu – tako medicinskih sester kot zdravnikov – in za boljše delovne pogoje vseh strokovnjakov v zdravstvenem timu. Le tako bodo pacienti deležni bolj kakovostne in varne obravnave, kadar jo bodo potrebovali.«

Monika Ažman je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Jesenice v enoti centralne intenzivne terapije, nato je bila višja medicinska sestra na oddelku hemodialize. Njena poklicna pot se je nadaljevala na Srednji šoli Jesenice, kjer je bila učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na zdravstveni usmeritvi omenjene šole. Nato se je vrnila v Splošno bolnišnico Jesenice, kjer je opravljala delo odgovorne medicinske sestre za kirurško intenzivno nego in kasneje glavne medicinske sestre specialistično ambulantne dejavnosti in urgence. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot izvršna direktorica Zbornice – Zveze, od leta 2016 pa je njena predsednica. Ažmanova je dejavna tudi v mednarodnem okolju – na letošnji Generalni skupščini Evropske federacije združenj medicinskih sester je bila za svoje drugo mandatno obdobje izvoljena za članico izvršnega odbora te organizacije.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si