Medicinske sestre temelj vsakega zdravstvenega sistema

Medicinske sestre temelj vsakega zdravstvenega sistema

12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester

Ljubljana, 11. maj 2020

Medicinske sestre so temelj vsakega zdravstvenega sistema in so ključne za zagotavljanje zdravstvenega varstva, gledano tako lokalno kot na svetovni ravni. Zaradi svoje edinstvene vloge neprecenljivo prispevajo k zdravju ljudi po vsem svetu, zato je skrajni čas, da postanejo odmeven glas tudi v zdravstveni politiki, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja, poziva Zbornica – Zveza. Letošnji mednarodni dan poteka pod geslom Medicinske sestre: glas za vse nas in za zdravje po svetu.

»V mednarodnem letu medicinskih sester in babic so oči sveta uprte v nas, v naš poklic na način, kot ga nismo mogli predvideti, si ga niti zamisliti. A tudi v teh izrednih razmerah smo dokazali, da skupaj resnično zmoremo veliko. Ne glede na razmere so naša glavna skrb vedno pacienti, za kar pogosto tvegamo tudi lastno zdravje. Ta tragična epidemija razkriva, kako nenadomestljivi smo, in dokazuje, da smo temelj zdravstvenega sistema,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester čestitam vsem izvajalcem zdravstvene nege in vam izrekam izredno zahvalo za vaše strokovno in požrtvovalno delo, za neizmerno predanost, ki jo izkazujete pacientom, in za vsakodnevno skrb, ki jo posvečate zdravim in bolnim.«

Le javno zdravstvo lahko zagotavlja zdravstveno varstvo vsem

Zdravstvena nega zagotavlja, da zdravstveni sistemi po vsem svetu omogočajo visokokakovostno, vsem dosegljivo in dostopno zdravstveno varstvo. Kot največja poklicna skupina v zdravstvu izvajalci zdravstvene nege skrbijo za zdravstvene potrebe posameznikov in skupnosti ter pomembno pripomorejo k izboljšanju zdravja vseh. Podprta in opolnomočena zdravstvena nega predstavlja učinkovito rešitev za izboljšanje izidov zdravstvene obravnave.

Zbornica – Zveza zagovarja in se zavzema za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem, ki se je tudi v času epidemije COVID-19 izkazal kot najbolj učinkovit. Javno zdravstvo je osnova socialne države, ki mora poskrbeti za svoje prebivalce. »Brez javnega zdravstva ni mogoče zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene obravnave vsem pacientom. V Zbornici – Zvezi se zavzemamo za vzdržen sistem zdravstvenega varstva, ki bo temeljil na enakosti, solidarnosti, vzajemnosti in pravičnosti za vse državljane,« je k ohranitvi javnega zdravstva pozvala Ažmanova.

ICN poziva k preprečevanju napadov na zaposlene v zdravstveni negi

Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) je v svojem sporočilu vlade po vsem svetu pozval k dejavnemu preprečevanju napadov na zaposlene v zdravstveni negi, še posebno v tem času, ko je zaradi naporov, potrebnih za boj s pandemijo COVID-19, ogroženo njihovo zdravje. ICN poudarja, da se je ogroženost zdravja, predvsem duševnega, pri zaposlenih v zdravstveni negi v času pandemije močno povečala. Predvsem se povečujejo posttravmatski stresni sindrom in druge motnje, povezane z visokim stresom. Prihaja do anksioznosti, depresivnosti, poslabšanja kroničnih bolezni, izgorevanja in posledično tudi nezmožnosti za opravljanje zdravstvenonegovalnega dela.

V nekaterih okoljih se medicinske sestre po svetu soočajo z agresivnimi verbalnimi napadi ter fizičnim nasiljem, kar še dodatno povečuje stres in njihovo ogroženost. Zato ICN od vlad pričakuje, da zaposlene v zdravstveni negi zaščitijo, da dejavno zmanjšujejo dejavnike njihove ogroženosti ter poskrbijo za ustrezno strokovno pomoč. Nesprejemljivo je, da so medicinske sestre žrtve psihičnega, verbalnega in fizičnega nasilja zato, ker kljub ogroženosti opravljajo svoje delo strokovno in ker opravljajo svoje humano poslanstvo. Četudi sta vzroka za napade neznanje in strah, je treba nemudoma uveljaviti ničelno toleranco do pojavov nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni negi.

ICN poziva tudi k solidarnosti vseh medicinskih sester po svetu in k skupnemu boju za varna delovna mesta in ustrezne delovne pogoje vseh zaposlenih v zdravstveni negi.

Video nagovor Monike Ažman, predsednice Zbornice – Zveze, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester je na voljo tukaj.