Kodeks etike v zdravstveni negi Slovenije doživel prenovo

Ljubljana, 28. marec 2024

Kodeks etike v zdravstveni negi Slovenije doživel prenovo

Trideset let po prvem samostojnem Kodeksu etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in deset let po zadnji prenovi in dopolnitvi so na letošnji Skupščini Zbornice – Zveze poslanci sprejeli prenovljen Kodeks etike v zdravstveni negi Slovenije. Ta s svojimi etičnimi načeli in pravili predstavlja temelj delovanja in izobraževanja vsakega izvajalca zdravstvene nege.

Prvi samostojni Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije je nastal v luči razvoja avtonomije lastne stroke. Po sprejemu na Skupščini ga je Zbornica – Zveza izdala marca 1994. Februarja 2005 je sledila potrditev dopolnjenega in prenovljenega kodeksa, marca 2014 pa je bil potrjen Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. Danes, deset let po tem, je luč sveta ugledal prenovljeni Kodeks etike v zdravstveni negi Slovenije.

Prenovljeni kodeks pomeni nadgradnjo predhodnih različic poklicnih kodeksov, predstavlja osrednje vodilo in referenco v pomoč pri vsakodnevnem odločanju in oblikovanju poklicnih etičnih in moralnih stališč. Pomeni podlago za oblikovanje etičnih odločitev ter omogoča refleksijo profesionalnega dela, spodbuja razprave o etiki in skladnosti z njenimi vsebinami ter izvajalce usposablja za reševanje etičnih dilem. »Prenovljeni etični kodeks je dragocena referenca, ki pomaga razumeti etična izhodišča in poiskati ustrezne dokumente in druge vire, povezane z etiko v zdravstveni negi,« je povedala Darinka Klemenc, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje in članica Delovne skupine za prenovo kodeksa pri Zbornici – Zvezi.

»Deset let po zadnji prenovi etičnega kodeksa je bil čas, da se – sploh v luči spremenjenih delovnih pogojev, družbenih vrednot in trendov ter ob prevzemanju vse večje odgovornosti izvajalcev – ponovno posvetimo prevetritvi in dopolnitvi temeljnega dokumenta stroke zdravstvene nege. Pri prenovi smo sledili vrednotam, ki nas v stroki zdravstvene nege vodijo in povezujejo, ter vključili tudi smernice, ki jih je v svojem prenovljenem kodeksu zapisal Mednarodni svet medicinskih sester,« je še dejala Darinka Klemenc.

Zbornica – Zveza želi s prenovljenim etičnim kodeksom v stroki zdravstvene nege in izven nje spodbuditi k etičnim premislekom in humanim odnosom, zlasti pri delu s pacienti in sodelavci v zdravstvenih timih, ter k humanemu delovanju slehernega zdravstvenega strokovnjaka.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.800 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si