Kljub zakonskim predpisom pri nas poklicnih bolezni ne odkrivamo sistematično

Kljub zakonskim predpisom pri nas poklicnih bolezni ne odkrivamo sistematično

Ljubljana, 24. april 2020 – 28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki se v obdobju 2020–2022 posveča preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, sporoča Zbornica – Zveza. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) se v obdobju kampanje osredotoča na tveganja, povezana s telesno držo, z izpostavljenostjo ponavljajočim se gibom ali nošenju oziroma premikanju težkih bremen. Vsi ti dejavniki tveganja na delovnem mestu lahko povzročijo kostno-mišična obolenja, ki vsako leto prizadenejo na milijone evropskih delavcev iz različnih poklicev in delodajalce stanejo več milijard evrov.

Med najpogostejšimi boleznimi iz skupine kostno-mišičnih obolenj izstopajo bolečine v hrbtenici, vratu, ramenih ter zgornjih in spodnjih okončinah. Po podatkih agencije EU-OSHA skoraj dve tretjini delavcev iz EU poročata, da opravljata delo, pri katerem gre za ponavljajoče se gibe rok, četrtina pa je izpostavljena vibracijam orodja. To sta pomembna dejavnika tveganja za nastanek poklicnih zdravstvenih okvar, ki jih povzroči ali poslabša neprilagojeno delo in različni vplivi iz neposrednega delovnega okolja. V Evropi predstavljajo kostno-mišična obolenja v primerjavi z ostalimi poklicnimi boleznimi največji delež poklicnih bolezni (45 %). V Sloveniji je ta odstotek zanemarljiv, ker poklicnih bolezni kljub zakonskim predpisom ne odkrivamo sistematično.

Doc. dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa pri Zbornici – Zvezi, spodbuja medicinske sestre – promotorke zdravja – na področju medicine dela, prometa in športa, da prevzamejo pomembno vlogo pri izvajanju promocije zdravja za zdravo in varno delo v različnih delovnih okoljih. »Pri pristopu k obvladovanju kostno-mišičnih obolenj je treba upoštevati tudi spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, kazalnike negativnega zdravja ter vključiti v izobraževalne vsebine kompleksne preventivne programe – tako za delavce kot delodajalce. Veliko težav bi bilo mogoče preprečiti ali vsaj zmanjšati, če bi delodajalci ravnali v skladu z obstoječo zakonodajo,« dodaja Šestanova.

Cilj kampanje EU-OSHA, ki bo potekala v obdobju 2020–2022, je širiti kakovostne informacije za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, ozaveščati zaposlene in delodajalce z razmerami v delovnem okolju, spodbujati celostni pristop k reševanju in uvajati preventivne programe ter ponuditi praktična orodja in rešitve, ki so lahko s stalnim preverjanjem njihove učinkovitosti v pomoč na delovnem mestu.

Kljub razmeroma pogostim kampanjam pa so kostno-mišična obolenja tako pri nas kot v svetu še vedno eden izmed najpogostejših vzrokov za bolniški stalež pri delavcih v različnih panogah. V primerjavi z drugimi poklici se velik odstotek beleži na področju zdravstva, predvsem pri medicinskih sestrah in tehnikih zdravstvene nege, opozarja Zbornica – Zveza.