Kakovost v zdravstvu – Skupna izjava o pripravljenosti na COVID-19 in nujno potrebni zaščiti medicinskih sester v prvih vrstah

EFN – EfCCNa – EuSEN
Skupna izjava o pripravljenosti na covid-19 in nujno potrebni zaščiti medicinskih sester v prvih vrstah

Pandemija covida-19 jemlje svoj davek pri prebivalcih in v zdravstvenem sistemu Evropske unije (EU). Predvsem pa zelo negativno učinkuje na medicinske sestre v prvih vrstah. Svoje delo opravljajo v slabših pogojih kot kdajkoli prej, nimajo dovolj in/ali ustrezne zaščitne opreme in se pogosto tudi same okužijo z virusom, v nekaterih primerih s smrtnim izidom.

Zato EFN, EfCCNa in EuSEN pozivamo institucije EU, vse vlade držav članic EU, zdravstveno industrijo in druge deležnike v zdravstvu, da:

  1. zmanjšajo postopke javnega naročanja na sam minimum in s tem zagotovijo, da bo prava oprema (npr. maske FFP2, mehanski respiratorji) dostopna medicinskim sestram v prvih vrstah. Ključno pri tem pa je, da razdeljevanje ostane pregledno in sorazmerno za vse države članice EU;
  2. dodelijo potrebna sredstva za podporo medicinskim sestram v prvih vrstah. Institucije EU bi morale spremeniti že sprejete proračune, da bi zagotovile sredstva za zdravstveno nego v prvih vrstah;
  3. delujejo prek sredstev javnega obveščanja in socialnih medijev proti stigmatizaciji medicinskih sester, ki skrbijo za bolnike s covidom-19;
  4. začnejo spremljati, koliko medicinskih sester se okuži s koronavirusom na delovnem mestu in beležiti število tistih, ki zaradi okužbe umrejo;
  5. spodbujajo sodelovanje medicinskih sester iz prvih vrst, da soustvarjajo in sooblikujejo politične odločitve na področju nalezljivih boleznih s hudimi posledicami (IDHC), in sicer glede pripravljenosti, delovnih postopkov, usposabljanja in izbire ustreznega materiala;
  6. tesno sodelujejo s stroko zdravstvene nege pri razvoju smernic za zaščito delavcev v zdravstveni negi, ki imajo po nepotrebnem težke in nevarne delovne pogoje, zlasti pri obravnavi bolnikov s covidom-19;
  7. se dosledno zavzemajo za preprečitev novih epidemij ob prihodnjih izbruhih, tako da vključijo medicinske sestre iz prvih vrst v oblikovanje smernic/postopkov in v usklajevanje. EU mora izboljšati svoje zmogljivosti, da bo preprečevala izredne dogodke v zvezi z zdravjem prebivalstva, prebivalstvo pred njimi varovala, jih odkrivala, o njih poročala in se nanje odzivala;
  8. zagotovijo ustrezne mehanizme za psihološko pomoč medicinskim sestram, ki doživljajo hudo tesnobo in stres med smo krizo in tudi po njej, da bi posttravmatske stresne motnje preprečili in