Obeležujemo mednarodni dan babic

Jutri obeležujemo mednarodni dan babic

Ljubljana, 4. maj 2020

Geslo letošnjega mednarodnega dneva babic, ki ga obeležujemo 5. maja, se glasi Babice z ženskami: praznujte, dokažite, aktivirajte, združite se – naš čas je ZDAJ!. Zbornica – Zveza in Sekcija medicinskih sester in babic, ki deluje pod njenim okriljem, se skladno s priporočili Mednarodne zveze babic (ICM) zavzemata za sodelovanje babic in žensk ter za spodbujanje in združevanje z namenom uresničevanja skupnega cilja – zagotavljanja enakosti spolov.

»Babice zagotavljajo varno in kakovostno obravnavo tako ženskam v času nosečnosti, poroda in v poporodnem obdobju, kot otrokom in celotni družini ter na ta način skrbijo za temelje zdrave družbe,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Ob mednarodnem prazniku babic čestitam vsem izvajalcem babiške nege, ki ste pomemben člen v zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva žensk, in se vam zahvaljujem za neizmerno predanost in strokovnost, ki ju izkazujete pri svojem delu. Hvala za vsa vaša prizadevanja in še dodatno skrb v teh izrednih razmerah – ne le v porodnih sobah, temveč tudi v preventivni dejavnosti in pri prvih obiskih otročnic in novorojenčkov na domu.«

Babice vedno delujejo kot zagovornice pravic žensk. K spoštovanju in zagovarjanju temeljnih človekovih pravice, pravice matere, otroka in družine jih zavezuje Kodeks etike za babice Slovenije, ki v svojem prvem načelu med drugim pravi, da babica spoštuje načelo enakosti in zagotavlja vsem enako kakovostno babiško nego, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično prepričanje, izobrazbo ali socialni položaj.

Enakost med spoloma še ni dosežena

V Sloveniji se z zakonodajo in drugimi nacionalnimi ukrepi zagotavlja enako obravnavanje spolov, kar pomeni, da je prepovedana diskriminacija zaradi spola na vseh področjih javnega in zasebnega življenja: na političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem, zdravstvenem in drugih. Kot navajajo tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, enakost med spoloma v praksi še vedno ni dosežena, zato je njihov glavni cilj povečanje ukrepov na področjih, kjer so razlike najočitnejše. Mednje sodita predvsem nasilje nad ženskami ter odprava neenakosti na področju zaposlovanja, znanosti in politike.

Sporočilo babicam ob njihovem mednarodnem dnevu

Ženske in babice se morajo povezati in skupaj zahtevati politično ukrepanje za zagotavljanje enakosti spolov, poudarja Zbornica – Zveza, ki babicam ob njihovem mednarodnem dnevu sporoča: »Bodite drzne in pogumne in zagovarjajte pravice žensk in deklet. Borite se proti krivicam, ki jih ženske doživljajo – od pohabljanja ženskih spolnih organov, spolnega nasilja do nadlegovanja ter nepoštenega in neenakega obravnavanja žensk in deklet. Okrepite partnerstva z ženskami kot bistveni del zagotavljanja kakovostne in spoštljive babiške obravnave.«

Poleg tega Zbornica – Zveza babice poziva, naj izobražujejo ženske o njihovih pravicah do informirane odločitve v zvezi z njihovimi telesi in življenjem na področju normalne nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja ter v zvezi s kontracepcijo ter naj spodbujajo ženske, da postavljajo vprašanja v zvezi z odločitvami zdravstvenih strokovnjakov, da ne bi te vodile do prehitrih medicinskih intervencij. Babice naj zagovarjajo tudi enak dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic za vse ženske in dekleta.

Ženskam in podpornim skupinam pa Zbornica – Zveza ob mednarodnem dnevu babic sporoča, naj zahtevajo svoje pravice do informirane odločitve v zvezi s svojo nosečnostjo in porodom. »Zahtevajte svojo pravico do babiške obravnave. Izpostavite, da je poklic babice feminističen poklic. Zavzemajte se za spoštljivo obravnavo v obdobju reproduktivnega zdravstvenega varstva kot pravico za vsako žensko. Zahtevajte, da se babicam omogoči takšno delovno okolje, da bodo lahko nudile kakovostno obravnavo nosečnic, porodnic in otročnic,« poziva Zbornica – Zveza, ki brani pravice babic, da se njihov poklic prepozna kot samostojen poklic, ločen od drugih poklicev. Poleg tega Zbornica – Zveza ženske in podporne skupine poziva k zagovarjanju mnenja, da bi morala biti babiška obravnava ponujena ženskam kot prva možnost izbire.

Babica pomemben del družin in skupnosti

Babice in ženske, ki sodelujejo na osnovi partnerstva, imajo edinstveno priložnost, da se prek kontinuirane babiške obravnave (nosečnost, porod, poporodno obdobje) spoznajo in zgradijo vzajemne, zaupanja vredne odnose. Taki odnosi vodijo v to, da je babica prepoznana kot pomemben del družin in skupnosti.

Vsako leto 5. maja babice, ženske, dekleta, partnerji in podporniki babic z različnimi dejavnostmi proslavijo mednarodni dan babic. Letos bodo te dejavnosti zaradi epidemije COVID-19 in varnostnih ukrepov precej okrnjene. Tako ne bo tradicionalnega pohoda in druženja babic, prav tako ne stojnic študentov babištva na Prešernovem trgu in teka po ulicah prestolnice. Zbornica – Zveza je ob tej priložnosti v vsa delovna okolja zdravstvenih domov in porodnišnic poleg voščila poslala tudi informativno zloženko o uporabi marihuane v času nosečnosti z zahvalo vsem tistim strokovnjakom v zdravstvenem varstvu žensk, ki skrbijo za ranljivo skupino nosečnic in otročnic, novorojenčkov in družin.