Jabolko navdiha za izvajalce zdravstvene in babiške nege

Ljubljana, 22. junij 2020

Jabolko navdiha za izvajalce zdravstvene in babiške nege

Predsednik države RS Borut Pahor je izvajalcem zdravstvene in babiške nege za njihovo požrtvovalno in nesebično delo med epidemijo koronavirusa podelil repliko priznanja jabolko navdiha, ki ga je v imenu strokovnih kolegic in kolegov prevzela predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman. V svojem nagovoru je Ažmanova poudarila, da se naložb v zdravstveno in babiško nego in oskrbo ne sme obravnavati kot strošek, temveč kot naložbo v zdravje, v gospodarstvo in državo, saj je z zdravo in delovno storilno populacijo mogoče doseči gospodarski razvoj in blaginjo vseh. Pristojne je pozvala k ureditvi področja zdravstvene in babiške nege.

»Še enkrat, kot vedno in znova smo medicinske sestre in babice dokazale, da znamo in zmoremo, da smo temelj vsakega zdravstvenega sistema in da brez slehernega izmed nas zdravstvenega varstva v državi ni mogoče zagotavljati,« je poudarila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. Izpostavila je, da so delovni pogoji izvajalcev zdravstvene in babiške nege slabi, kadra je na vseh ravneh zdravstvenega varstva premalo. »Odgovorni v državi, neodvisno od politične usmeritve, so nas do sedaj le poslušali, a nikoli tudi upoštevali. Če kdaj, potem je sedaj čas, da se stanje uredi, da se izboljša delovne pogoje, da se zagotovi normalne razmere za delo. Stroka zdravstvene in babiške nege postaja viden del zdravstvenega varstva, sodelovati mora tudi pri načrtovanju in odločanju.«

Monika Ažman se je v svojem nagovoru na slavnostni podelitvi zahvalila vsem strokovnim sodelavkam in sodelavcem za požrtvovalno, strokovno in predano delo, tako v času epidemije, ko so bili v prvih vrstah boja proti virusu, kot tudi sicer, ter študentkam in študentom zdravstvene nege, medicine in fizioterapije, ki so brez oklevanja kot prostovoljci priskočili na pomoč tja, kjer je bilo v času epidemije najtežje, v domove starostnikov, med najranljivejšo skupino državljank in državljanov. Skupaj so dokazali, kako pomembno je medpoklicno sodelovanje različnih strok v zdravstvu ter da empatija in solidarnost še vedno obstajata.
Predsednik Republike Slovenije je 29. marca priznanje jabolko navdiha virtualno podelil vsem ‘junakom človečnosti in upanja’, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Repliko tega priznanja je danes vročil izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter jim izrekel hvaležnost za njihovo požrtvovalno delo.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.
Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si