Izobraževanje za pridobitev specialnega znanja s področja okužb, povezanih z zdravstvom v socialnovarstvenih zavodih