Izključitev ranljivih skupin iz delovnih procesov, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji

Izključitev ranljivih skupin iz delovnih procesov, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) je prejela več vprašanj izvajalcev zdravstvene nege o zaposlenih z različnimi zdravstvenimi težavami in dolžnostjo vključevanja v delo na deloviščih, kjer je večja možnost okužbe z virusom COVID-19.

Obveščamo vas, da je Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa na 6. korespondenčni seji z dne 27. 3. 2020 sprejel stališče o delavcih, ki se jih lahko izključi iz delovnega procesa, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji.

Delavci, ki se jih lahko izključi iz delovnega procesa, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji, so:

  • nosečnice,
  • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
  • delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
  • delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
  • delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
  • delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali, ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
  • delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
  • delavci  s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
  • delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. medicine dela, prometa in športa in glede na oceno tveganja,
  • delavci stari nad 65 let (v primeru, da obstaja možnost, delavci stari nad 60 let).

O umiku iz delovnega procesa zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik specialist medicine dela, ki presoja individualno in so mu predlagane bolezni le smernice pri delu.

Zbornica – Zveza