HIV in zdravstveni delavci

STROKOVNE SMERNICE IN PRIPOROČILA S PODROČJA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽBE S HIV

Neenakopravna obravnava oseb s HIV tako pacientov kot zaposlenih v zdravstvu je diskriminatorna in nezakonita. Vsem osebam s HIV je potrebno omogočiti dostop do enakopravne zdravstvene obravnave, jih obravnavati spoštljivo, nediskriminatorno in nestigmatizirajoče. Spoštovati je potrebno njihovo pravico do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov.