Gradivi za zdravstvene delavce o elektronskih cigaretah

Spoštovani,

posredujemo vam gradiva NIJZ-ja o elektronskih cigaretah.

Gradivo  ELEKTRONSKE CIGARETE – ključne informacije za zdravstvene delavce je nastalo z namenom, da zdravstvenim delavcem posredujemo ključne verodostojne informacije in podatke o elektronskih cigaretah, ki jih bodo lahko uporabili ob poizvedbah svojih pacientov in jim svetovali v skladu z dokazi. Namenjeno je vsem zdravstvenim delavcem, saj se vsi lahko srečajo z vprašanji o elektronskih cigaretah. Še posebno pa je namenjeno tistim zdravstvenim delavcem, ki so tovrstnim vprašanjem in potrebi po svetovanju bolj izpostavljeni, torej tistim, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja. Gradivo je namenjeno tudi vsem, ki soustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom v različnih resorjih, tako na ravni države kot lokalnih skupnosti.