Dopis predsedniku vlade in Ministrstvu za zdravje: Odziv zdravstvene nege na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij