Danes je svetovni dan boja proti astmi

Danes je svetovni dan boja proti astmi

Ljubljana, 5. maj 2020

Vsak prvi torek v maju, letos je to 5. maj, obeležujemo svetovni dan boja proti astmi. Gre za pogosto kronično pljučno bolezen, ki je prisotna pri vseh starostnih skupinah, od otrok do starostnikov, in je včasih tudi slabo prepoznana. Možnosti zdravljenja je več, saj je na trgu ogromno različnih inhalacijskih zdravil, izbira pa je odvisna od bolnika ter njegovega sodelovanja in razumevanja. Zbornica – Zveza ob svetovnem dnevu boja proti astmi opozarja, da le 20 odstotkov bolnikov redno prejema inhalacijska zdravila, ob tem pa številni ne obvladajo tehnike vdihovalnikov, nekateri zdravljenje celo opustijo, ker menijo, da je bolezen urejena.

»V obravnavo bolnikov mora biti vključen multidisciplinaren tim na vseh ravneh zdravstvene obravnave. Partnerski odnos med bolnikom in zdravstvenim delavcem temelji na bolnikovih resničnih potrebah in traja skozi celotno življenje. Za vzpostavitev dobrega partnerskega sodelovanja sta izjemno pomembna timski pristop in aktivno vključevanje bolnika v zdravljenje,« je povedala Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zbornici – Zvezi..

Osnova zdravljenja je boljše počutje bolnikov. Vsak bolnik mora biti poučen o vzrokih bolezni, kako ukrepati v primeru poslabšanja ter kako se izogniti dejavnikom, ki sprožijo poslabšanje. Bolniki lahko uspešno obvladujejo bolezen z znanjem, ki ga lahko pridobivajo in osvežujejo tudi sami, in tako prispevajo k čim boljšemu vodenju bolezni.

»Ker se nahajamo v precej negotovih časih, je za vse kronične bolnike pomembno, da so na svoje zdravje še dodatno pozorni in pri tem čim bolj upoštevajo higieno rok in socialno distanco za preprečitev dodatne okužbe,« še poudarja Ahačičeva.