Babištvo vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Babištvo vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Ljubljana, 6. december 2023 – Medvladni odbor za varovanje nesnovne dediščine pri organizaciji Unesco je danes na osemnajstem zasedanju, ki ga med 4. in 9. decembrom 2023 gosti Republika Bocvana, potrdilo vpis babištva na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Z vpisom na seznam je organizacija Unesco prepoznala babištvo kot pomembno človeško dejavnost, utemeljeno na vednosti o človekovem telesu ter naravnih in kulturnih dejavnikih, ki spodbuja dobro počutje žensk, dojenčkov, otrok in družin.

»Letošnje leto je za babištvo zelo pomembo, saj obeležujemo 270 let izobraževanja babic na Slovenskem. Kulturološki vpliv babištva pa sega še dlje v zgodovino, saj so bile babice od nekdaj tesno vpete v vsako skupnost, v kateri so nudile nenadomestljivo pomoč ženskam, otrokom, družini in celotni družbi. Pri tem so vseskozi razvijale znanja za čim bolj strokovno, kakovostno in varno babiško skrb, s čimer so vzpostavile edinstveno dediščino znanja in veščin, ki je danes dobila pomembno potrditev tudi pri organizaciji Unesco,« je povedala Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi.

Nominacijo “Babištvo: znanje, veščine in prakse” je predložilo osem držav s štirih celin. Pripravila so jo združenja babic iz Kolumbije, Cipra, Kirgiške republike, Luksemburga, Nigerije, Slovenije, Toga in Nemčije, ki je postopek nominacije koordinirala. Pomembno vlogo v procesu so imela nacionalna ministrstva in strokovnjaki s področja kulture in javnega zdravja.

»V Zbornici – Zvezi smo se z veseljem pridružili pobudi Ministrstva za kulturo in skupaj z NIJZ-jem pripravili vpis babištva v nesnovno kulturno dediščino v Sloveniji, ki je bil opravljen v lanskem letu, nato pa še gradivo za nominacijo pri Unescu. Zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelovali, in jim čestitam ob skupnem uspehu,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

V Sloveniji je nominacija potekala pod okriljem Ministrstva za kulturo, v okviru Zbornice – Zveze pa so pri pripravi gradiv sodelovale Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic, Gordana Njenjić, predstavnica babic v Upravnem odboru Zbornice – Zveze, in Irena Keršič, vodja Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi.

270 let izobraževanja babic na Slovenskem
V letošnjem letu obeležujemo tudi 270 let izobraževanja babic na Slovenskem, saj se je pot izobraževanja babic pri nas začela leta 1753 z ustanovitvijo Babiške šole v Ljubljani na pobudo avstrijske cesarice Marije Terezije. Za očeta slovenskega porodničarstva se šteje magister Anton Makovec, ki se je podpisal pod prvi porodniški učbenik v slovenskem jeziku, napisal pa je tudi učbenik z naslovom Všegarske bukve za babice na deželi.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.500 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si