8. marca obeležujemo mednarodni dan žensk: Več kot 85 odstotkov zaposlenih v zdravstveni in babiški negi je žensk

Več kot 85 odstotkov zaposlenih v zdravstveni in babiški negi je žensk

8. marca obeležujemo mednarodni dan žensk

Ljubljana, 3. marec 2022 – Poklic medicinske sestre in babice je tradicionalno ženski poklic. V Sloveniji ženske predstavljajo več kot 85 odstotkov vseh zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, kljub temu pa nimajo dovolj močne besede pri načrtovanju in odločanju v zdravstveni politiki, ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga obeležujemo 8. marca, poudarja Zbornica – Zveza. Medicinske sestre in babice predstavljajo najštevilčnejšo poklicno skupino v zdravstvu, v zdravstvenem sistemu pa niso obravnavane enakovredno z nosilci zdravstvene dejavnosti.

Mednarodni svet medicinskih sester že vrsto let opozarja na velike neenakosti zdravstvene politike do poklicne skupine medicinskih sester na svetovni ravni. Te se kažejo v nezadostnem vlaganju v izboljšanje delovnih pogojev in nizkem plačilu za odgovorno delo. Tudi v Sloveniji se medicinske sestre in babice soočajo s slabimi delovnimi pogoji in podcenjenostjo poklica, na kar Zbornica – Zveza skupaj s sindikati s področja zdravstvene nege pristojne v državi opozarja že več kot 15 let.

»Na nujnost ureditve razmer v zdravstveni in babiški negi opozarjamo že dolgo, koraki v smeri urejanja področja pa so prepočasni. Poleg nujnega izboljšanja delovnih pogojev in konkurenčnega plačila je treba prilagoditi tudi politiko zaposlovanja, ponuditi bolj prilagodljive urnike dela, kot je to že praksa v tujini, ter omogočiti zaposlenim karierni razvoj in zasedanje vodstvenih delovnih mest,« je poudarila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Tako v svetu kot pri nas je treba vlagati v izobraževanje medicinskih sester in babic, v njihova delovna mesta ter v razvoj njihovih vodstvenih veščin, jih opolnomočiti ter jim omogočiti, da zasedejo vodstvena delovna mesta v zdravstvenih organizacijah in sodelujejo v zdravstveni politiki. Le tako bo mogoče doseči napredovanje k univerzalni zdravstveni pokritosti in ciljem trajnostnega razvoja družbe. Poleg tega pa ne sme zaostajati niti socialna politika, denimo z možnostmi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter s priznavanjem poklicnih bolezni in poškodb pri delu.

»Dajanje močnejšega glasu medicinskim sestram in babicam pri načrtovanju in odločanju v zdravstveni politiki bo pripomoglo k zagotavljanju bolj varne in kakovostne zdravstvene obravnave pacientk in pacientov ter k bolj dostopnemu zdravstvenemu sistemu,« je še dejala Ažmanova.

Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si