Globalne strateške usmeritve dejavnosti zdravstvene in babiške nege 2016–2020

Spoštovane,

Svetovna zdravstvena organizacija v ključnem mednarodnem dokumentu Globalne strateške usmeritve dejavnosti zdravstvene in babiške nege 2016–2020 ugotavlja, da so medicinske sestre in babice odločilne pri ključnih zdravstvenih storitvah in so bistvene pri krepitvi zdravstvenega sistema.
Čeprav medicinske sestre in babice v številnih državah predstavljajo več kot 50 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, pa so njihove vrste hkrati tudi podhranjene. Trenutne ocene kažejo, da je od skupno 43,5 milijona zdravstvenih delavcev 20,7 milijona medicinskih sester in babic. Delež medicinskih sester in babic v letu 2013 kaže na več kot 50-odstotni primanjkljaj, to je 9 milijonov od 17,4 milijona.
V dokumentu je izpostavljeno, da cilji trajnostnega razvoja in univerzalno zdravstveno varstvo predstavljajo velik izziv, hkrati pa tudi priložnost za povečanje vloge zdravstvene in babiške nege pri doseganju teh ciljev. Trenutno je breme bolezni vedno večje in vedno bolj večplastno, kar vključuje nenalezljive, nalezljive, nove in znova aktualne bolezni. Celotno besedilo dokumenta Globalne strateške usmeritve dejavnosti zdravstvene in babiške nege 2016 – 2020 objavljamo v priponki. Vabljeni k branju.

Zbornica – Zveza