16. simpozij o ranah z mednarodno udeležbo, učnimi delavnicami in praktičnim tečajem