Pooblastila diplomirane medicinske sestre iz 14. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Spoštovani,

Zbornica – Zveza je Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge deležnike seznanila, da se poraja dvom v ustreznost udejanjanja 14. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki določa prenos pooblastila z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro, saj je prenos pooblastil možen ob ustreznih kliničnih smernicah in strokovnih priporočilih pristojnega razširjenega strokovnega kolegija, ki pa v navedenem primeru niso v celoti dana.
S problematiko smo seznanili tudi pomočnice in pomočnike direktorjev za področje zdravstvene nege v javnih zdravstvenih zavodih ter namestnice in namestnike direktorjev v javnih socialnovarstvenih zavodih.

Objavljamo oba dopisa Zbornice – Zveze in priloge.

Zbornica – Zveza