Zbornica – Zveza podpira poziv pacientov k ureditvi razmer v zdravstvu

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza podpira poziv pacientov k ureditvi razmer v zdravstvu

Ljubljana, 9. januar 2023 – Zbornica – Zveza, ki združuje več kot 16.000 izvajalcev zdravstvene in babiške nege, podpira napovedano stavko pacientov, s katero pozivajo k ureditvi razmer v slovenskem zdravstvu. Medicinske sestre, babice in tehniki zdravstvene nege so zagovorniki pacientov in njihovih pravic in si v okviru svoje krovne strokovne organizacije prizadevajo za zagotovitev zdravstvenega varstva za vse prebivalce Slovenije.

»V Zbornici – Zvezi zagovarjamo in se zavzemamo za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem. Brez javnega zdravstva ni in ne bo mogoče zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene obravnave vsem pacientom,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. Ob tem je poudarila, da je zdravstvena nega za dobrobit pacienta in uspešno delovanje zdravstvenega sistema nujno potrebna.

Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice so temelj vsakega zdravstvenega sistema, tako javnega kot zasebnega. Skrbijo za zdravje ljudi v vseh okoljih in med celotno življenjsko dobo. Ob pacientu so 24 ur na dan, vse dni v letu, od njegovega rojstva pa do smrti.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si