Pismo podpore Evropske federacije združenj medicinskih sester

Pismo podpore Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN) ob implementaciji 38. člena ZZDej-K.