Rodimo se s samo enimi pljuči

 

Rodimo se s samo enimi pljuči

Ljubljana, 14. november 2022 – Vsako tretjo sredo v novembru, letos je to 16. november, obeležujemo svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB). Bolezen ni ozdravljiva, je pa s pravočasnim odkritjem bolezni, z ustreznim zdravljenjem in s pravilno oskrbo mogoče omiliti simptome in upočasniti njeno napredovanje ter tako z ustreznimi ukrepi prispevati k izboljšanju kakovosti življenja bolnikov, ob svetovnem dnevu KOPB sporoča Zbornica – Zveza.

»Področje pljučnih bolezni je zelo kompleksno in za zagotavljanje kakovostnega zdravljenja zahteva visoko usposobljene strokovnjake. Medicinske sestre imamo pri pravilni oskrbi bolnikov s KOPB pomembno vlogo, saj pogosto predstavljamo prvo stično točko z njimi ter smo vključene v vse faze oskrbe,« poudarja Mariana Paula Rezelj, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zbornici – Zvezi. Dodaja, da študije kažejo, da lahko posvetovanja in intervencije za obvladovanje KOPB s strani medicinskih sester pozitivno vplivajo na zdravje bolnikov in na njihovo kakovost življenja.

Svetovna pobuda za kronično obstruktivno pljučno bolezen (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD) vsako leto izbere temo svetovnega dne KOPB, v okviru katere ozavešča in izobražuje o tej bolezni. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Vaša pljuča za življenje, ki poudarja pomen vseživljenjskega zdravja pljuč, saj se rodimo s samo enimi pljuči. Ohranjanje zdravih pljuč skozi ves razvoj do odraslosti je sestavni del prihodnjega zdravja in dobrega počutja, svetovna kampanja pa se osredotoča na dejavnike, ki prispevajo k razvoju KOPB od rojstva do odraslosti, in na to, kaj lahko storimo za spodbujanje vseživljenjskega zdravja pljuč ter zaščito ranljivih skupin.

Prvi svetovni dan KOPB je bil organiziran leta 2002. Vsako leto organizatorji skupaj z zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki za javno zdravje po vsem svetu ozaveščajo o KOPB ter si prizadevajo za preprečevanje in zdravljenje te pljučne bolezni.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si