17. novembra obeležujemo svetovni dan prezgodaj rojenih otrok

V Sloveniji se prezgodaj rodi 1400 otrok letno

17. novembra obeležujemo svetovni dan prezgodaj rojenih otrok

Ljubljana, 15. november 2022 – Število prezgodaj rojenih otrok – to so otroci, rojeni pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti – narašča. Na svetu je vsako leto 15 milijonov prezgodaj rojenih otrok (nedonošen je vsak deseti rojeni otrok), v Evropi 500 tisoč, v Sloveniji pa 1400, kar predstavlja več kot sedem odstotkov vseh rojenih otrok pri nas, ob svetovnem dnevu prezgodaj rojenih otrok, ki ga obeležujemo 17. novembra, sporoča Zbornica – Zveza.

Kljub napredni medicini so razlogi za prezgodnji začetek poroda še vedno precej nepoznani, izjemen napredek v medicini pa pomembno pripomore k preživetju prezgodaj rojenih otrok. »V Sloveniji je preživel novorojenček, ki je ob rojstvu tehtal le 405 gramov, in novorojenček, ki je bil rojen že v 22. tednu nosečnosti. Ob tem se je treba zavedati, da je verjetnost, da novorojenček, rojen v 23. tednu nosečnosti, preživi, zelo majhna. Zabeleži se v manj kot 20 odstotkih, zasluge za preživetje pa gredo ne le napredni medicini, temveč tudi prav posebej izobraženemu in usposobljenemu zdravstvenemu osebju, ki za prezgodaj rojene otroke požrtvovalno skrbi v enoti za intenzivno zdravljenje tudi več kot šest mesecev,« je povedala Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi.

Nedonošeni novorojenčki se od donošenih razlikujejo po teži, velikosti in videzu, predvsem pa po sposobnosti za življenje: bolj zgodaj ko so rojeni, bolj nezreli so vsi njihovi organi in več podpore potrebujejo. Zato imajo lahko prezgodaj rojeni otroci številne zdravstvene težave. Najpogostejše posledice so kronične bolezni pljuč in posledice zapletov v možganih, imajo tudi višje tveganje za slabši razvoj osrednjega živčevja, dihal, srčno-žilnega in dihalnega sistema. Prav dihalni in imunski sistem ob rojstvu nedonošenčkov nista dozorela, zato so izpostavljeni tudi večjemu tveganju za hujše oblike okužb z virusi.

Stik kože na kožo takoj po porodu
Letošnji svetovni dan prezgodaj rojenih otrok poteka pod sloganom Objem staršev je učinkovita terapija. Omogočimo stik kože na kožo takoj po porodu. Strokovnjaki vedno bolj poudarjajo pomen stika kože na kožo (bonding) med novorojenčkom in njegovo materjo, še posebej neposredno po rojstvu in v prvih urah otrokovega življenja. Stik kože na kožo pomeni, da novorojenčka položimo materi v naročje (na prsi) takoj po njegovem rojstvu z namenom, da se ustvari neposreden dotik kože na kožo med materjo in otrokom. V svetu slednje imenujejo »kangoo care«, v Sloveniji pa kengurujčkanje.

Tehnika kengurujčkanja se izvaja še posebej pri nedonošenčkih, saj nanje deluje terapevtsko. Razvila se je na siromašnih področjih sveta, kjer inkubatorjev, ki nadomestijo funkcionalnost in udobje maminega trebuha, ne poznajo ali pa jih nimajo dovolj. Kengurujčkanje se je izkazalo za izjemno uspešno, saj zmanjšuje smrtnost in obolevnost otrok, kar potrjujejo tudi najnovejše raziskave. Za nedonošenčke je najbolje, da vsaj prvi mesec ostanejo v maminem naročju oziroma v t. i. kengurujskem objemu, in sicer po dve do tri ure na dan.

Majhne vijolične nogavičke in vijolična osvetlitev svetovnih znamenitosti

Svetovni dan prezgodaj rojenih otrok, ki je namenjen ozaveščanju o prezgodnjem porodu ter izzivih in bremenu prezgodnjega rojstva, na pobudo evropskih organizacij staršev, združenih v Evropsko fundacijo za skrb za novorojenčke (EFCNI), katere član je tudi slovensko Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, obeležujemo od leta 2008. Pobudo sta podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija in Unicef.

Prepoznaven znak svetovnega dneva prezgodaj rojenih in zato nedonošenih otrok so majhne vijolične nogavičke in vijolična osvetlitev svetovnih znamenitosti. Drobne vijolične nogavičke, obešene na vrvici skupaj z velikimi belimi, predstavljajo življenje (Socks for Life), vijolična osvetlitev znamenitosti pa izjemnost in občutljivost nedonošenih otrok.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si