12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester: Vlaganje v medicinske sestre je naložba v zdravje in državo

Ljubljana, 12. maj 2021

Vlaganje v medicinske sestre je naložba v zdravje in državo

12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester

Letošnji mednarodni dan medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja, poteka pod geslom Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva. Svoje pomembne vloge pri zagotavljanju zdravstvenega varstva se izvajalci zdravstvene nege v Sloveniji dobro zavedajo, zato strokovna organizacija Zbornica – Zveza odločevalce poziva, da je vlaganje v poklic medicinske sestre naložba v zdravje in državo. Glas medicinskih sester mora biti v politiki slišan in upoštevan, če želimo, da bodo prebivalci Republike Slovenije še naprej deležni varne in kakovostne zdravstvene obravnave, kakršno si zaslužijo, poudarja Zbornica – Zveza.

 »Brez medicinskih sester in babic ni zdravstvenega sistema. Da nas bo v prihodnje v sistemu dovolj, je nujno treba sprejeti nove, ustrezne kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na potrebah pacientov. Te so danes bistveno večje, kot so bile pred desetletji. Le z zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra bomo lahko poskrbeli za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč,« meni Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, in dodaja: »Odločevalci se morajo zavedati, da vlaganje v poklic medicinske sestre in babice ni strošek, temveč gre za naložbo v zdravje in državo. Le tako bomo lahko državljani z optimizmom zrli v svojo prihodnost.«

Medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva

Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja, in mednarodni dan babic, ki smo ga obeležili 5. maja, je Zbornica – Zveza počastila s 13. kongresom zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom Medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva. Ta je v luči koronavirusne bolezni 19 zelo zgovoren, saj je pandemija v središče vsega dogajanja postavila ravno zdravstvo, katerega največji del predstavljajo izvajalci zdravstvene in babiške nege.

Elizabeth Adams, predsednica Evropske federacije združenj medicinskih sester, je na kongresu v svojem predavanju z naslovom Glas medicinskih sester v Evropi dejala, da je treba vlagati v medicinske sestre in babice ter razširiti obseg dela in licence, saj bo tako mogoče najhitreje zagotoviti učinkovito in kakovostno splošno zdravstveno varstvo. Pred pandemijo je Svetovna zdravstvena organizacija predvidevala, da bo do leta 2030 po svetu primanjkovalo devet milijonov medicinskih sester in babic, s pandemijo je ta primanjkljaj poskočil na 14 milijonov. Zlasti v drugi polovici tega leta bodo do konca izčrpani izvajalci zdravstvene in babiške nege zapuščali svoje odgovorno delo. Adamsova je še povedala, da mora zdravstvena politika stremeti k odpornejšim zdravstvenim sistemom in da bi lahko kar 20 odstotkov izdatkov za zdravstvo bolje porabili.

Prof. dr. Brigita Skela Savič, članica sveta direktorjev Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), je v svojem predavanju z naslovom Državljani zaupajo medicinskim sestram, kaj pa zdravstvena politika? izpostavila, da je zaupanje javnosti v poklic medicinske sestre povsod po svetu zelo visoko. V ZDA je zdravstvena nega že 18 zaporednih let prepoznana kot najbolj zaupanja vreden poklic na področjih družbene prepričljivosti, profesionalne poštenosti in etičnih standardov delovanja. Tako v svetovnem kot evropskem merilu se medicinske sestre na lestvici najbolj cenjenih poklicev uvrščajo takoj za gasilci. Tudi v Sloveniji je zaupanje javnosti v delo medicinskih sester izjemno veliko, saj se po zaupanju v poklice že nekaj let uvrščajo v sam vrh, prav tako takoj za gasilci.

Zdravstvena politika in zdravstveni management pa spoznanja raziskav o pomenu in vlogi medicinskih sester ter pomembnosti njihovega izobraževanja ignorirata. V zdravstveni negi v 90 odstotkih delajo ženske in ICN opozarja na velike neenakosti zdravstvene politike do te velike poklicne skupine, ki se kaže v nizkem vlaganju vlad v izboljšanje delovnih pogojev in nedostojnem plačilu za delo v primerjavi z zdravniki, je opozorila prof. dr. Skela Savič in nadaljevala, da se medicinskim sestram onemogoča profesionalni razvoj in se jih namešča na delovna mesta, za katera bi jih bilo treba izobraziti in več plačati. Kadrovski normativi so pod priporočili, kar ima učinke na varnost pacientov ter predstavlja za medicinske sestre stres in povečuje delež neizvedene zdravstvene nege. Prof. dr. Skela Savič je še pozvala, naj se strategije razvoja zdravstva ne pišejo več brez medicinskih sester.

V nadaljevanju kongresa so sledila še predavanja o potencialnem vplivu babic na reševanje življenj in kaj to pomeni za prihodnost babištva, o pandemiji in solidarnosti ter o planetu, na katerem živimo in ne raste. Udeleženci kongresa so prisluhnili tudi predavanjem o tem, ali medicinske sestre opravljajo poklic ali so poklicane zanj, o problematiki žensk v znanosti in zdravstvu ter o dinamičnem zdravstvu v rigidnih zdravstvenih sistemih. Ob koncu so se predavatelji posvetili še prihodnosti zdravstvenih poklicev v družbi 5.0 ter sobivanju človeške in umetne inteligence ter zdravstveni negi v luči uporabe naprednih tehnologij. Kongres se je zaključil z okroglo mizo o telezdravstvu kot prihodnosti zdravstvenih sistemov za uporabnike zdravstvenih storitev.

Čestitke in zahvala izvajalcem zdravstvene nege

Ob mednarodnem prazniku medicinskih sester Zbornica – Zveza čestita vsem izvajalcem zdravstvene nege in se jim zahvaljuje za strokovno in požrtvovalno delo, za njihovo neizmerno predanost in vsakodnevno skrb, ki jo izkazujejo pacientom.


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si