NAVODILA ZA DELO

Izključitev ranljivih skupin iz delovnih procesov, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji