Skupen odziv študentov zdravstvenih strok na COVID-19 epidemijo

Skupen odziv študentov zdravstvenih strok na COVID-19 epidemijo

Ob zaključku leta ponovno pišemo skupaj. Zveza študentov medicine Slovenije in Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva, dve ločeni organizaciji, ki sta se v kriznih časih tesno povezali in skupaj ustvarili največji študentski COVID projekt v državi.

Skupaj smo ustvarili enotno bazo študentov zdravstvenih strok, ki ta trenutek šteje več kot 1600 študentov medicine, zdravstvene nege in drugih zdravstvenih smeri. Vsi so v preteklih mesecih izkazali željo in voljo po pomoči v trenutni situaciji. Z rednim obveščanjem smo jim večkrat tedensko pošiljali prošnje za pomoč več kot 80 zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanov iz cele Slovenije. Mnogi so se na pozive odzvali ter s svojim delom aktivno pripomogli zdravstvenemu sistemu. Veliko jih različna dela po celi Sloveniji opravlja še danes.

Za študente smo sočasno organizirali številna izobraževanja iz aktualnih tematik, ki so pripomogla k razumevanju situacije in dodatno oplemenitila izobraževalni proces bodočih zdravstvenih delavcev. Strokovnjaki iz najrazličnejših področij so vsak četrtek na rednih predavanjih predajali svoje znanje študentom različnih zdravstvenih smeri.

Najaktivneje smo na pomoč priskočili tam, kjer so bile razmere najslabše – v najhuje prizadete socialnovarstvene zavode smo od oktobra do danes poslali 32 interdisciplinarnih ekip, sestavljenih iz študentov medicine, zdravstvene nege, fizioterapije in ostalih zdravstvenih strok. V ti. “odpravah” so ekipe delovale 10 dni ter v tem času pomagale prebroditi najhuje kar 30 socialnovarstvenim zavodom iz vse Slovenije. Samo v tem valu je v ekipah sodelovalo preko 115 študentov, združeno s spomladansko akcijo pa številka krepko presega 170.

Vse zgoraj opisano in neopisano je pomembno, a najpomembnejše ostaja skrito. Pri vseh svojih aktivnostih od prve odprave pa do zadnjega izobraževanja smo delovali povezano in interdisciplinarno. Dosegli smo učinkovito skupno učenje, medvrstniško predajanje znanja in spoznavanje različnih pristopov ter v sklopu odprav formirali realne zdravstvene time, katerih izkušnje bodo bogatile zdravstveni sistem še desetletja. Verjamemo, da se je predaja znanja in dodatnih kompetenc neformalno vršila tudi na mnogih deloviščih izven kontrole obeh krovnih študentskih organizacij.

Situacija se ne glede na vse še vedno ne umirja, zato si v obeh organizacijah želimo poudariti predvsem, da je študente na kliničnih oddelkih zdravstvenih ustanov nujno potrebno obravnavati enakopravno z ostalimi zdravstvenimi delavci. Študentom je potrebno še naprej zagotavljati varen izobraževalni proces in delo, uporabo osebne varovalne opreme, testiranje v sklopu rednega testiranja zdravstvenih delavcev ter nenazadnje tudi možnost cepljenja po protokolu in razporedu za zdravstvene delavce glede na kriterije, ki bodo vzpostavljeni v nacionalnem programu cepljenja za Sars-CoV-2.

Ponavljamo pa tudi, da sta študentsko delo in pomoč pomembno doprinesli k vzdrževanju funkcioniranja zdravstvenega sistema, in želimo si, da bi bili kot taki tudi enakopravno priznani. Na zdravstvene ustanove apeliramo, da se ugodnosti zaposlenih zdravstvenih delavcev zaradi dela na izpostavljenih deloviščih upošteva tudi pri študentih, zaposlenih preko študentskega servisa – njihovo delo na enakih deloviščih je popolnoma enako tvegano.

Študenti zdravstvenih smeri smo pokazali, da skupaj zmoremo in da se lahko z uspešnim sodelovanjem učinkovitost ne le sešteva, temveč množi. Verjamemo tudi, da se bomo v prihodnosti kot pomemben člen lahko vključili v delujoč in ploden zdravstveni sistem, ki nam ga bo skupaj uspelo usmerjati v pravo smer.

Ob zaključku pa vam vsem prejemnikom želiva vesele in mirne praznike ter zdravo in uspešno leto 2021!

 

Žiga Metelko, Predsednik SŠZNB, Koordinator študentov ZN

Boris Podobnik , Generalni sekretar ZŠMS, Koordinator študentov MF