Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Perioperativna zdravstvena nega je prepoznavanje fizioloških, psiholoških in socioloških potreb bolnika, katerih stanje zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. Perioperativna zdravstvena nega je usmerjena v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje izvajanja kontinuirane perioperativne zdravstvene nege kirurškega bolnika in njegove družine je potrebno ugotoviti, oceniti človekove potrebe, načrtovati zdravstveno nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na postavljene cilje oziroma na pričakovane izide zdravstvene nege.

Izvršilni odbor

Predsednica sekcije:
Tatjana Požarnik, tatjana.pozarnik@gmail.com

Podpredsednica sekcije:
Tatjana Trotovšek

Člani IO sekcije:
Sanja Arnautović
Barbara Luštek
Blaž Brdnik
Elvira Sadiku
Aljoša Kraševec
Simona Srečko
Gorana Furlanič