6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Perioperativna zdravstvena nega je prepoznavanje fizioloških, psiholoških in socioloških potreb bolnika, katerih stanje zahteva kirurško diagnostiko in zdravljenje. Perioperativna zdravstvena nega je usmerjena v preventivo in rehabilitacijo. Za zagotavljanje izvajanja kontinuirane perioperativne zdravstvene nege kirurškega bolnika in njegove družine je potrebno ugotoviti, oceniti človekove potrebe, načrtovati zdravstveno nego in vrednotiti dosežene rezultate glede na postavljene cilje oziroma na pričakovane izide zdravstvene nege.

Izvršilni odbor

Predsednica sekcije:
Barbara Luštek, sekcija-operativnadejavnost@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:

Člani IO sekcije:
Tatjana Trotovšek
Tatjana Požarnik
Sanja Arnautović
Simona Srečko
Blaž Brdnik
Elvira Sadiku
Aljoša Kraševec
Edisa Korajac