31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Predsednica sekcije:
Sonja Krajnik, sekcija-otorinolaringologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Andreja Trdin

Člani IO sekcije:
Matjaž Mrhar
Andreja Trdin
Dunja Gornjak
Marjanca But
Emina Ranevska
Darja Kučan Muller
Nejc Pečnik

Tajnik sekcije:
Matjaž Mrhar