31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Predsednica sekcije:
Sonja Krajnik, sekcija-otorinolaringologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Andreja Trdin

Člani IO sekcije:
Breda Ponikvar
Andreja Trdin
Danica Lukšič
Nataša Veren Horvat
Dunja Gornjak