Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji

Predsednica sekcije:
Sonja Krajnik, sonja.krajnik@gmail.com

Podpredsednica sekcije:
Andreja Trdin

Člani IO sekcije:
Breda Ponikvar
Andreja Trdin
Danica Lukšič
Nataša Veren Horvat
Dunja Gornjak

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji ima spletno stran, do katere lahko dostopate preko spodnje povezave