24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci pokriva področje urgentne zdravstvene nege in oskrbe. Združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike s primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvene službe, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi pacienti. Zdravstvena obravnava urgentnega pacienta je multidisciplinarna, zato se Sekcija povezuje in sodeluje s številnimi drugimi strokovnjaki oz. združenji, zdravstvenimi službami in enotami, ki obravnavajo nujne, pogosto življenjsko ogrožene paciente. Znotraj Sekcije je oblikovanih šest delovnih skupin: internistična, kirurška, skupina za splošno nujno medicinsko pomoč, za življenjsko ogrožene paciente, za triažo in skupina ortopedskih tehnologov.

ORGANI

Predsednica Sekcije:
Nada Macura Višić, sekcija-urgenca@zbornica-zveza.si

Podpredsednica Sekcije:
Vida Bračko

Tajnica Sekcije:
Tina Gros

Člani IO Sekcije:
Edin Adrović
Monika Kralj
Marko Kučan
Renata Mlakar
Andreja Špilek Plahutnik
Romina Vidmar Dolgan