23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji

Poslanstvo sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, ki deluje preko
krovne organizacije Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije je izobraževanje
strokovne javnosti iz področja hematološke zdravstvene nege.
Vizija sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji je poglobiti
regijsko, interdisciplinarno in mednarodno sodelovanje vseh profilov, ki se vključujejo v
obravnavo hematološkega bolnika.

ORGANI SEKCIJE

Predsednik sekcije:
Boštjan Jovan, sekcija-hematologija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Metka Mlekuž

Člani IO:
Damijan Slakan
Helena Košir
Mojca Hentak
Metka Mlekuž
Nataša Krištof Rovšek
Suzana Moravac
Klemen Trošt
Jana Kovačič

Izkušnje so pokazale, da ima področje zdravstvene nege bolnika z boleznimi krvi in krvotvornih organov, pa naj bo to otrok ali odrasel, toliko posebnosti, da zahteva usmerjeno in načrtovano izobraževanje in obveščanje zaposlenih. Posebnosti v zdravstveni negi hematološkega bolnika v zdravstveni negi so bile razlog za pobudo iniciativnega odbora v sestavi: Dragica Avguštin, Marjanca Rožič, Irena Katja Škoda, Alenka Dobrovoljc, Zdenka Žalik, Tatjana Hribar, Marjana Božjak za ustanovitev hematološke sekcije pri Zbornici – Zvezi, že v juniju leta 1994. Posebnost pri ustanovitvi sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji je, da smo se povezali po strokovnem področju – zdravstveni negi bolnikov z boleznimi krvi in krvotvornih organov, ki vključuje zaposlene, ki skrbijo tako za otroke, kot odraslo populacijo.

Na 10. seji Zbornice – Zveze, dne 23.3.1995, je bil sprejet sklep o ustanovitvi hematološke Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. V Moravskih toplicah je bil 26. Maja leta 1995 v prisotnosti udeležencev prvega dvodnevnega strokovnega srečanja potrjen iniciativni odbor. Omenjene sestre so postale članice izvršilnega odbora, za predsednico je bila izvoljena Marjana Božjak.

V času od leta 1995 je sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji pripravila ogromno strokovnih srečanj, predavanj, učnih delavnic in okroglih miz. Pripravila je tudi strokovne oglede Kliničnega oddelka za hematologijo SPS Interna klinika UKC Ljubljana, Splošne bolnišnice Izola – internega oddelka ter Term Portorož.

Leta 1996 je bilo organizirano prvo enodnevno funkcionalno izobraževanje z naslovom Zdravstvena nega bolnika z boleznimi krvi in krvotvornih organov – osrednji venski dovod. Istega leta je sekcija pripravila izobraževanje iz teoretičnega in praktičnega izobraževanja iz področja zdravstvene nege v hematologiji v obsegu 190 ur.

Leta 2000 je sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji organizirala prvi Slovenski kongres z mednarodno udeležbo vseh strokovnih sekcij, ki delujejo na področju zdravstvene nege bolnika s hematološkim obolenjem. Naslov omenjenega kongresa je bil Povezovanje naša prihodnost.

Od leta 2000 sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji organizira tudi kongrese z mednarodno udeležbo. Kongres organiziramo na 4 leta v aprilu.

  • 2. Slovenski kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato – onkologiji je potekal leta 2004
  • 3. Slovenski kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato – onkologiji je potekal 11. in 12. aprila 2008.

Izobraževanje je potekalo predvsem iz področja hemofilije in transfuziologije.

  • 4. Slovenski kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato – onkologiji je potekal 13. in 14. aprila 2012

Teme izobraževanja so se nanašale na pripravo otrok na bolezen, sprejem v bolnišnico, hospitalizem, na pripravo na boleče posege ter uporabo morfinskih obližev pri otrocih. Sledila so predavanja o uporabi zdravil z značilnih za hematološke bolnike, kongres smo zaključili z transfuzijsko medicino.

  • 5. Slovenski kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato – onkologiji je potekal 8. in 9. aprila 2016 v termah Laško.

Izobraževanje je imelo tri sklope predavanj: intenzivni hematološki bolnik, krvodajalci in fotofereze ter izgorelost. Četrti sklop je potekal kot delavnica interaktivnega gledališča z naslovom učinkovita komunikacija – naša odgovornost.

  • 6. Slovenski kongres medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hemato – onkologiji bo organiziran aprila 2019

Od leta 1995 so sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji poleg prve predsednice Marjane Božjak vodili še Alenka Dobrovoljc, ki je sekcijo vodila od leta 2003 do leta 2012, leta 2012 je predsedstvo prevzela Nataša Režun in vodila sekcijo do leta 2019. Leta 2019 je vodenje sekcije prevzel Boštjan Jovan ki jo vodi še danes.

Članice izvršilnega odbora so dolga leta ostale ustanoviteljice sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji. Leta 2013 so bile prvič po ustanovitvi sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji izpeljane volitve za člane izvršilnega odbora, ki so poleg ljubljanske regije povezale v skupno sodelovanje še predstavnice štajerske, dolenjske in primorske regije.

Poslanstvo sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, ki deluje preko krovne organizacije Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije je izobraževanje strokovne javnosti iz področja hematološke zdravstvene nege.

Hematologija je sicer zelo specifično usmerjana veda zdravstvene nege, vendar pokriva zelo širok spekter bolnikov. Najbolj znane veje hematologije so levkemija, hemofilija in transplantacija kostnega mozga. Velika večina tako laične kot strokovne javnosti pozna nekaj osnov iz omenjenih vej, a je za strokovno obravnavo bolnika s hematološko boleznijo potreben strokovnjak, ki na področju zdravstvene nege iz hematologije dela že vrsto let. V sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji skrbimo za strokovno izobraževanje tako iz področij, ki so ozko vezani na hematologijo, kot vsa ostala področja v katera se vključujemo. Velik pomen dajemo na prenos strokovnih vsebin in dobrih praks iz terciarnega nivoja na ostale nivoje.

Hematologija zajema tako otroško, kot odraslo populacijo, kar lahko predstavlja velik izziv za izvajalce zdravstvene nege, saj bo obravnava bolnika z enako boleznijo v različni starostni skupini popolnoma drugačna.

Vizija sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji je poglobiti regijsko, interdisciplinarno in mednarodno sodelovanje vseh profilov, ki se vključujejo v obravnavo hematološkega bolnika.

V sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji dvakrat letno prirejamo strokovna srečanja (praviloma v aprilu in oktobru). Cilj omenjenih izobraževanj je kontinuirano izpopolnjevanje vseh profilov zdravstvene nege, ne zgolj znotraj hematologije temveč na vseh področjih ki se dotikajo hematološkega bolnika. Ta področja segajo od infektologije, transfuziologije, onkologije, osrednjih venskih pristopov, prehrane, psihologije, farmacije, higiene, otorinolaringologije, ortopedije, intenzivne medicine… do področij specifičnih za hematološke bolnike.
Srečanja pripravljamo skupaj z združenjem hematologov Slovenije in hematološkim laboratorijskim združenjem, enkrat letno pa se poleg omenjenih združenj pridružita še združenje za transfuzijsko medicino in društvo hematoloških bolnikov.

Na strokovnih srečanjih so tako poleg vseh profilov v zdravstveni negi prisotni tudi zdravniki, specializanti, fizioterapevti, nutricionisti, psihologi, psihiatri, farmacevti, laboranti, predstavniki društev, bolniki skratka glede na tematiko, ki jo želimo postaviti pod drobnogled povabimo specialiste, ki se z določenim področjem ukvarjajo. Po izobraževanju je poudarek na dialogu, kjer spodbujamo udeležence izobraževanj k izpostavitvi dilem ali težav, ki jih pestijo in jih poizkušamo skupaj rešiti.

Ob strokovnih srečanjih izdamo zbornik v katerem so predstavljene teme, ki jih obravnavamo na strokovnem srečanju. Tako imajo udeleženci strokovnih srečanj možnost vpogleda v obravnavane temu tudi po izobraževanju, odlični so tudi za udeležence, ki se niso udeležili izobraževanja.

Hematologija se je tako kot druge veje medicine postopoma razvila v samostojno dejavnost. Ob vedno zahtevnejši obravnavi hematoloških bolnikov se je razvijala tudi zdravstvena nega. Hematološki bolniki obiskujejo tako zdravstvene domove, kot bolnišnice po celotni Sloveniji, zato je izrednega pomena širitev znanja iz hematološke zdravstvene nege tako na terciarnem nivoju, kot na sekundarnem in primarnem. Pokazala se je tudi potreba po poglobljenem sodelovanje med različnimi regijami, saj ugotavljamo, da imamo sicer enake bolnike a včasih zelo različne težave.

V letu 2018 je sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji pripravila in vložila na ministrstvo za zdravje predlog in strokovno utemeljitev specializacija zdravstvene nege s področja hematologije in se bo zavzemala za sprejetje omenjenega dokumanta in pripravo strokovnega programa.

European society for Blood and Marrow Transplantation Nurses Group (EBMT):
Irena Katja Škoda Goričan (contact nurse)
Mlekuž Metka
Klanšček Polona
Majcen Petra
Lukić Maja
Leon Slemenšek