Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

21. Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

21. Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva

Namen Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva je povezovanje, izobraževanje in krepitev pripadnost stroki med študenti zdravstvene nege in babištva.

POVEZOVANJE
Želimo si povezati študente zdravstvene nege in babištva vseh 8 fakultet v Sloveniji. Študenti se
povezujemo z študentskimi strokovnimi srečanji, projekti, dogodki, delovnimi vikendi.

IZOBRAŽEVANJE
Študentom želimo ponuditi nova znanja, ki jih med študijem ne dobijo ali ne dobijo dovolj. Med
študenti želimo spodbujati vseživljenjsko učenje.
Poleg ponujanja novih znanj pa želimo biti glas študentov v izobraževalnem procesu na področju
zdravstvene nege in babištva.

KREPITEV PIRPADNOST K STROKU
Z ciljema povezovanje in izobraževanje bomo dosegli naš tretji cilj – PRIPADNOST K STROK.
Promocija poklica je eden glavnih dejavnosti za dosego tega cilja.
Smo glas študentov in zastopamo vse študente zdravstvene nege in babištva v Zbornici – Zvezi.
Želimo biti del oblikovanja prihodnosti zdravstvene nege, saj smo tudi mi pomemben del tega.

Organi

Predsednik sekcije:
Žiga Metelko, ziga.metelko12@gmail.com

Namestnik sekcije:
Žiga Tomšič

Člani IO
Grega Martin Glas
Patricija Lunežnik
Jana Lončarič
Žan Dreisibner
Helga Hamidović
Tamara Pavlovič
Špela Klemenc