19. Sekcija reševalcev v zdravstvu

Sekcija reševalcev v zdravstvu

Strokovna sekcija že dvajset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni obor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.

ORGANI SEKCIJE

Predsednik sekcije
Thomas Germ, thomas.germ73@gmail.com

Člani izvršilnega odbora
Bojan Lešnik
Andrej Humar
Zoran Petrovič
Andrej Šmon
Peter Černe
Jernej Jeromel
Gregor Vidrih
Urban Mesec

ZBORNIKI Sekcije reševalcev v zdravstvu