AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

19. Sekcija reševalcev v zdravstvu

Strokovna sekcija že dvajset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni obor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.

Sekcija reševalcev v zdravstvu ima spletno stran, do katere lahko dostopate preko spodnje povezave.