13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Predsednica sekcije:
Maja Vrabič, sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si

Podpredsednica sekcije:
Nataša Kic

Tajnica sekcije:
Klavdija Lah

Člani IO:
Irena Zupančič
Sabina Osolnik
Nejra Subaie

Vabljeni sodelavci:​
Romana Zupan
Branka Šifer Grobelnik
Milan Panić
Zara Ribič

Zborniki