Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Predsednica sekcije:
Maja Vrabič, vrabic.maja@gmail.com

Podpredsednica sekcije:
Nataša Kic

Tajnica sekcije:
Klavdija Lah

Člani IO:
Irena Zupančič Knavs
Sabina Osolnik
Nejra Subaie

Vabljena sodelavca:​
Romana Zupan
Jan Orešnik
Branka Šifer Grobelnik
Milan Panić

Zborniki