ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v oftalmologiji za leto 2022 (Rok: 25. 4. 2022)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in 10. členom Pravilnika o priznanjih Zbornice – Zveze izvršilni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji na podlagi sklepa št. 01/3/2022 z dne 4.2.2022 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V OFTALMOLOGIJI ZA LETO 2022

Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji bo v letu 2022 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja. Obrazec Zbornice – Zveze je objavljen na spletni strani zbornice, v rubriki pravni akti, v okviru zavihka – Pravilnik o priznanjih Zbornice – Zveze.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2022 pošljete v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v oftalmologiji« do 25. 4. 2022.

Če se predlog dobitnika pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v oftalmologiji bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju bodo podeljena 27. 5. 2022 na srečanju strokovne sekcije MS in ZT v oftalmologiji v hotelu Four points v Ljubljani.

Andreja Marolt,
predsednica strokovne sekcije