ZAKLJUČENO! Podaljšanje razpisa za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2023 (Rok: 5. 11. 2023)

Na podlagi sklepa izvršnega odbora sekcije MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji št. 13/10-2023 se rok za posredovanje predloga za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2023 podaljšuje do 5. 11. 2023.

PODALJŠAN RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TRANSFUZIOLOGIJO ZA LETO 2023

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji bo v letu 2023 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Ker bo morebitna podelitev priznanj potekala 17. 11. 2023, vas prosimo, da skeniran predlog za dobitnika priznanja posredujete po elektronski pošti na naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si do dne 5. 11. 2023.

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo prispeli v razpisanem roku.

Podelitev priznanj bo potekalo dne 17. 11. 2023 na 53. strokovnem seminarju, ki bo izveden v Rogaški Slatini.

Lep pozdrav,

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji
Anton Justin