ZAKLJUČENO! Razpis za odgovornega urednika in člane uredništva Utripa (Rok: 6. 6. 2022)

Razpis za odgovornega urednika in člane uredništva Utripa

Na podlagi določil Pravilnika o delovanju uredništev, informativnih, strokovnih in drugih publikacij Upravni odbor Zbornice – Zveze vabi k sodelovanju:

  • odgovornega urednika informativnega glasila UTRIP,
  • člane uredništva informativnega glasila UTRIP (4).

Od odgovornega urednika pričakujemo:

  • dobro poznavanje področja zdravstvene oziroma babiške nege,
  • dobro znanje slovenskega in enega tujega jezika,
  • sposobnost oblikovanja besedil in poznavanje zahtevnejših prijemov v urejevalniku besedila,
  • poznavanje medijev, zaželene so izkušnje v novinarskem delu,
  • sposobnost timskega dela.

Odgovornega urednika in člane uredništva Utripa imenuje Upravni odbor Zbornice – Zveze za mandatno obdobje štirih let, maj 2022 – maj 2026.

Svoje cenjene prijave pošljite najkasneje do ponedeljka, 6. 6. 2022, na naslov:
Zbornica – Zveza,
Ob železnici 30a,
1000 Ljubljana

s pripisom: »Povabilo k sodelovanju – UTRIP!«

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze in uredniški odbor Utripa