ZAKLJUČENO! Razpis za člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (Podaljšan rok do 15. 11. 2023)

Razpis za volitve 5 (pet) manjkajočih članov/ic izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji se podaljša do srede 15. 11. 2023.

Prosimo, da vašo kandidaturo z ustreznimi dokazili posredujete po elektronski pošti na naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si do srede 15. 11. 2023. Zaradi izvedbe volitev bodo upoštevane samo kandidature, ki bodo do vključno 15. 11. 2023 po elektronski pošti prispele na Zbornico – Zvezo.

Povezava do predhodnega razpisa: https://www.zbornica-zveza.si/razpis/sekcija-medicinskih-sester-in-zdravstvenih-tehnikov-v-pediatriji-rok-30-6-2023/