ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju

Podaljšanje  roka razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju  rok za oddajo kandidatur za volitve za štiriletno mandatno obdobje (september 2021 – september 2025) podaljšuje do sreda, 15. 9. 2021 do 13. ure.
Upoštevane bodo samo kandidature, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na sedež Zbornice – Zveze, ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana. Kandidature z ustreznimi dokazili lahko posredujete tudi na e-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si.