ZAKLJUČENO! Obvestilo o podaljšanju roka razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu (Rok: 13.03.2020)

Obvestilo o podaljšanju roka razpisa za volitve članov izvršilnega odbora  Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

Strokovna sekcija MS in ZT v zobozdravstvu, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze je na svoji 19. seji, dne 27.11.2019 sprejela sklep o razpisu za volitve predsednika/co, sekcije  in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije za mandatno obdobje 2020 – 2024.

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice – Zveze,  razpisuje volitve za štiriletno obdobje (2020 – 2024) za člane/ice izvršilnega odbora (2 mesti) za Celjsko in Obalno- kraško regijo.

Razpisni pogoji za člana/ico IO sekcije:

  • Član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let,
  • redno zaposlen/a na področju zobozdravstvene dejavnosti v RS najmanj 5 let,
  • pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
  • življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v RS  10 oz. 5 let,
  • izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
  • kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati, ter na katerem področju bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo …).

Kandidati pošljejo kandidature na sedež volilno – kandidacijske komisije vključno do 13. 3. 2020 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v zobozdravstvu«- Ne odpiraj!« na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju marca 2020. Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze v rubriki aktualni razpisi.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica strokovne sekcije MS in ZT v zobozdravstvu
Marina Čok, med. sestra s specialnimi znanji