RAZISKOVANJE

RAZISKOVANJE

Predstavitev

V slovenskem prostoru sta bili narejeni dve večji raziskavi o problematiki nasilja na delovnih mestih na področju zdravstvene in babiške nege.

Prvo raziskavo je leta 1999 je podprlo DMSBZT Ljubljana, ki je v svoje delovanje začelo vključevati tudi raziskovanje. Rezultati raziskave so pokazali, da je prisotnost nasilja v zdravstveni negi v Sloveniji problem, kjer je potreben celovit in sistematičen pristop. Tako je na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave Zbornica – Zveza pristopila k aktivnemu delovanju na tem področju in imenovala Delovno skupino (DS) za nenasilje v zdravstveni negi. Povzetek Prve raziskave- Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji (1999)

Drugo raziskavo je izvedla raziskovalna skupina pri Zbornici – Zvezi v letu 2011, kjer so poleg članic DS za nenasilje v zdravstveni in babiški negi sodelovali tudi strokovnjaki in strokovnjakinje s področja raziskovanja. Povzetek Druge raziskave – Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji (2011)