Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Program dela strokovnih sekcij za leto 2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: VLOGA MEDICINE DELA SKOZI EPIDEMIJO COVIDA

Datum: prva polovica junija 2022
Kraj: Maribor
Okvirno število (pedagoških) ur: 6-8

Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • COVID, preventiva, težave, cepljenja, izvajanje brisov,…
 • nasilje na zdravstvenimi delavci v času COVIDA
 • vloga medicine dela v času covida, osveščanje delodajalcev, stališče medicine dela (vračanje na delovna mesta, svetovanje pri odrejanju karanten,…)
 • postcovidno stanje populacije (težave, ukrepi, terapije,..)
 • stanje študentov, dijakov in otrok v času covida (problemi, socializacija, šola na daljavo,…)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri v. d. predsednice sekcije Biljani Gaberc, elektronski naslov: pejcic.biljana@gmail.com
Biljana Gaberc, v. d. predsednice Sekcije medicine dela, prometa in športa

1. Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Idrija
Naslov: MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA Z BIPOLARNO MOTNJO – ni še potrjen na IO
Datum: 1. 4. 2022
Kraj: PB Idrija

2. Samostojno organizirana strokovna srečanja
Naslov: SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VIII. – ni še potrjen na IO
Podnaslov: v pripravi
Datum: 19. 5. 2022 in 20. 5. 2022
Kraj: Terme Zreče

3. Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja s PB Idrija
Naslov: SKRB ZA TERAPEVTSKO OKOLJE, MEDOSEBNI TERAPEVTSKI ODNOS IN KOMUNIKACIJO SO TEMELJI ZDRAVSTVENE NEGE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PSIHIATRIJE – ni še potrjen na IO
Datum: 14. 10. 2022
Kraj: PB Vojnik

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri darko.loncnar@gmail.com.

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: ZDRAVJE ZAPOSLENIH V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI
Datum: 1. in 2. april 2022
Kraj: Ptuj
Okvirno število (pedagoških) ur:

Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Zdravstveni delavci in varovanje zdravja
 • Covid 19 in zdravstveni delavci
 • Nevarnosti, ki zdravstvenemu delavcu pretijo na delovnem mestu
 • Zdravje zdravstvenih delavcev vezano na aseptične pogoje dela
 • Proste teme

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Tatjani Požarnik, elektronski naslov: tatjana.pozarnik@gmail.com.

Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Samostojno organizirana strokovna srečanja

1.Naslov: določimo naknadno
Datum: 1.4.2022
Kraj: določimo naknadno

2. Naslov: določimo naknadno
Datum: 14.10.2022
Kraj: določimo naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Saši Matko, e naslov: sasamidwife@gmail.com
Saša Matko, predsednica Sekcije medicinskih sester in babic

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: REDKE BOLEZNI V PULMOLOGIJI IN ALERGOLOGIJI
Datum: april 2022
Kraj: Celje/ Zoom
Okvirno število (pedagoških) ur: 12
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev redkih bolezni v pulmologiji in alergologiji, diagnostika, zdravljenje in zdravstvena nega pri teh boleznih

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije Maruši Ahačič, elektronski naslov: marusy.ahacic@gmail.com.

Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI ŽE 40 LET
Datum: 27.5.2021
Kraj: Naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 7
Podrobnejša opredelitev srečanja: naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Andreji Marolt, elektronski naslov: andreja.marolt@gmail.com.

Andreja Marolt, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v Oftalmologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: NOVOSTI IN ZNANJE KOT PODLAGA KIRURŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
Datum: 19.5.2022
Kraj: spletni dogodek
Okvirno število (pedagoških) ur: 6h
Podrobnejša opredelitev srečanja: Spletno izobraževanje bo ponudilo poslušalcu inovativne vsebine teorije kot predstavitev učinkovitih in za pacienta varnih praks v kirurški zdravstveni negi. Dotaknili se bomo tudi obravnave kirurškega pacienta v razmerah epidemije covid-19. Poslušalci bodo vabljeni k aktivnemu sodelovanju skozi celotno e-izobraževanje kot v spletno učno delavnico.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Adrijani Debelak, elektronski naslov: adrijana.debelak@gmail.com.

Adrijana Debelak, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: VLOGA ENTEROSTOMALNEGA TERAPEVTA V ZDRAVSTVENEM SISTEMU
Datum: 25.03.2022 IN 26.03.2022
Kraj: ZREČE, Terme Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja: Dvodnevno strokovno srečanje z učnimi delavnicami je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s pacienti z izločalno stomo, hranilno stomo, kroničnimi ranami ter inkontinenco. Teme strokovnega srečanja se bodo navezovale na vsa tri področja enterostomalne terapije oz. zdravstvene nege pacienta s stomo, kronično rano ter inkontinenco. V okviru strokovnega srečanaj bodo potekale tudi učne delavnice o kompresijskem povijanju in hranjenju po gastrostomi.

b. Naslov: UČNI DELAVNICI »ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z IZLOČALNO STOMO« IN »ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z NEFROSTOMO, CISTOSTOMO«
Datum: 04.02.2022
Kraj: LJUBLJANA
Okvirno število (pedagoških) ur: 6
Podrobnejša opredelitev srečanja: Učni delavnici sta namenjeni vsem zdravstvenim delavcem, dipl. medicinskim sestram, dipl. zdravstvenikom, ki se pri svojem delu srečujejo z zdravstveno nego pacientov z izločalno stomo, nefrostomo, cistostomo.

c. Naslov: LETNO SREČANJE ENTEROSTOMALNIH TERAPEVTOV – 1 dan
Datum: oktober, 2022
Kraj: bo javljen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Podrobnejša opredelitev srečanja: v okviru tradicionalnega letnega srečanjaenterostomalnih terapevtov bodo potekala predavanja z vseh področij enterostomalne terapije, potekala bo okrogla miza, diskusija glede primerov v praksi in reševanju le-teh.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Renata Batas, elektronski naslov: renata.batas@gmail.com .

Renata Batas, predsednica sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN (soorganizacija z Diabetološkim združenjem Slovenije)
Datum: 19.1.2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev model in načina oskrbe nosečnice z nosečnostno sladkorno boleznijo.

b. Naslov: SLADKI FEBRUAR 2022
Datum: 4. in 5.2.2022
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: 16
Podrobnejša opredelitev srečanja: Osvežitveni modul za time družinske medicine in ostale zdravstvene strokovnjake, ki se srečujejo z novoodkritimi osebami s sladkorno boleznijo.

c. Naslov: ČETRTKOVANJE O OSKRBI SLADKORNE BOLEZNI NA DOMU
Datum: 10.2.2022
Kraj: e-izobraževanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja: Namen srečanja je osvežiti vsebine o sladkorno bolezen za potrebe oskrbe doma.

d. Naslov: ŠOLA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA – PREHRANSKI TERAPEVT ZA SLADKORNO BOLEZEN TIPA 2
Datum: 6. in 7.4.2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja: Šola namenjena usposabljanju in pridobitvi certifikata za prehranskega terapevta za področje sladkorne bolezni tipa 2. Namenjena diabetološkim timom, timom družinske medicine, patronažnim medicinskim sestram, izvajalcem delavnic ZVC in CKZ.

e. Naslov: JESENSKA SEKCIJA V ENDOKRINOLOGIJI
Datum: 21. in 22.10.2022
Kraj: Rimske terme
Okvirno število (pedagoških) ur: 16
Podrobnejša opredelitev srečanja: Redno srečanje članov sekcije v endokrinologiji, predstavitve novosti, mreženje in prikazi primerov dobre prakse.

 

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a) Naslov: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE DELAVNIC V CKZ (soorganizacija z NIJZ)
Datum: januar 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 40
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izvedba programa za pridobitev certifikata za izvajanje delavnic v centrih za krepitev zdravja

b) Naslov: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE DELAVNIC V CKZ (soorganizacija z NIJZ)
Datum: januar 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 40
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izvedba programa za pridobitev certifikata za izvajanje delavnic v centrih za krepitev zdravja

c) Naslov: NOVEMU KURIKULUMU NA POT
Datum: marec 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 4
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predstavitev novega kurikuluma za edukacijo oseb s sladkorno boleznijo

d) Naslov: PREDSTAVITEV PROGRAMOV EDUKACIJE NA SEKUNDARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA – »skok v hibridno edukacijo«
Datum: september 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izobraževanje v namen implementacije novih programov edukacije na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Jani Klavs, elektronski naslov: janaklavs@gmail.com.

Jana Klavs, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: SEDACIJA MED ENDOSKOPSKIMI POSEGI
Datum: 27. – 28. MAJ 2022
Kraj: javljen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 10 -15
Podrobnejša opredelitev srečanja: Dvodnevni strokovni seminar z vodilno temo sedacija in učnimi delavnicami.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: UČNE DELAVNICE
Datum: javljen kasneje
Kraj: Ljubljana (Zbornica Zveza)
Okvirno število (pedagoških) ur: 4
Podrobnejša opredelitev srečanja: Glede na povpraševanje bomo organizirali kratke popoldanske delavnice (PEG, KVČB, …)

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Mariji Petrinec Primožič, elektronski naslov: petrinec.marija@gmail.com.

Mariji Petrinec Primožič, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: TPO z AED
Datum: večkrat na mesec v letu 2022
Kraj: v večini krajev pokrivanja regijskih društev
Okvirno število (pedagoških) 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED
 • Posebnosti pri oživljanju otrok
 • Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom
 • Etično moralna vprašanja in diskusija na primerih iz prakse
 • Praktične vaje – vseh sklopov
 • Pisno preverjanje
 • Praktično preverjanje
 • Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu

b. Naslov: OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA
Datum: 10.02.2022
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
 • Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
 • Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
 • RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
 • Ko se zaplete; težavna dihalna pot
 • Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
 • Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
 • NIV – neinvazivna ventilacija
 • Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
 • Preverjanje znanja udeležencev

c. Naslov: INTERPRETACIJA EKG-JA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Datum: 17.02.2022
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
 • 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
 • ST spojnica
 • Preverjanje znanja udeležencev
 • EKG – primeri dobre prakse
 • Učne delavnice

d. Naslov: SREČANJE SODNIKOV IN ORGANIZATORJEV STROKOVNO IZOBRAŽEVALNEGA TEKMOVANJA EKIP IZ NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Datum: 16.03.2022
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Povzetki iz organizacije srečanja 2019 in izzivi za 2023
 • Predlogi za izboljšave dogodka
 • Predlogi za pripravo izhodišč scenarijev za srečanje 2022
 • Osnovni koncept priprave scenarija množične nesreče 2022
 • Vprašanja in diskusija
 • Delo v skupinah – oblikovanje predlogov scenarijev
 • Prvo srečanje skupin in uskladitev predlogov scenarijev
 • Delo v skupinah skupaj z organizatorji – oblikovanje scenarijev
 • Končno srečanje skupin in zaključitev dokumentov
 • Povzetki srečanja, strokovno – izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP kot produkt

e. Naslov: STROKOVNO SREČANJE S POSVETOM VODIJ REŠEVALNIH SLUŽB
Datum: 17 – 18.03.2022
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Program objavljen naknadno
Volitve organov sekcije za mandat 2022-2026

f. Naslov: OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA
Datum: 14.04.2022
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
 • Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
 • Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
 • RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
 • Ko se zaplete; težavna dihalna pot
 • Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
 • Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
 • NIV – neinvazivna ventilacija
 • Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
 • Preverjanje znanja udeležencev

g. Naslov: INTERPRETACIJA EKG-JA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Datum: 21.04.2022
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
 • 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
 • ST spojnica
 • Preverjanje znanja udeležencev
 • EKG – primeri dobre prakse
 • Učne delavnice

h. Naslov: IMOBILIZACIJA S SODOBNIMI PRIPOMOČKI
Datum: 20.05.2022
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
 • Učne delavnice in prikazi:
 • Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
 • Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
 • Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
 • Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
 • Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
 • Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
 • Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
 • Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
 • Pisno preverjanje znanja

i. Naslov: XIII. STROKOVNO IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJE EKIP NMP
Datum: 15. – 18. september 2022
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških) 48 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

j. Naslov: OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA
Datum: 13.10.2022
Kraj: hotel Roškar Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
 • Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
 • Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
 • RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
 • Ko se zaplete; težavna dihalna pot
 • Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
 • Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
 • NIV – neinvazivna ventilacija
 • Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
 • Preverjanje znanja udeležencev

k. Naslov: INTERPRETACIJA EKG-JA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Datum: 20.10.2022
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
 • 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
 • ST spojnica
 • Preverjanje znanja udeležencev
 • EKG – primeri dobre prakse
 • Učne delavnice

l. Naslov: IMOBILIZACIJA S SODOBNIMI PRIPOMOČKI
Datum: 18.11.2022
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 • Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
 • Učne delavnice in prikazi:
 • Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
 • Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
 • Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
 • Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
 • Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
 • Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
 • Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
 • Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
 • Pisno preverjanje znanja

 

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: MRMI PRI SZD
Datum: januar 2022
Kraj: Novo Mesto
Okvirno število (pedagoških) 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah

b. Naslov: 28. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI (SZUM, Sekcija MS in ZT v urgenci)
Datum: junij 2022
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

c. Naslov: VELESLALOM REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Datum: 12.01.2022
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsedniku sekcije Danijelu Andoljšku, elektronski naslov: danijel.andoljsek@gmail.com.

Danijel Andoljšek, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 6. STROKOVNO SREČANJE TRIAŽNIH MEDICINSKIH SESTER
Datum: januar / februar 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 7,7
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Izobraževanje, izvajanje in nadzor triaže
– Triažni primeri iz prakse
– Predstavitev novosti

b. Naslov: TRIAŽA V SISTEMU NUJNE MEDICINSKE POMOČI V REPUBLIKI SLOVENIJI – TEČAJ TRIAŽE PO NAČELIH MANSHESTRSKEGA TRIAŽNEGA SISTEMA
Datum: marec 2022 in september 2022
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 23,7
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Osnovni principi Manchestrske triaže, splošni in specifični triažni algoritmi, posebnosti triaže pri otrocih, primeri triažnih algoritmov, triaža pri množičnih nesrečah,..
– Ovrednotenje, dokumentiranje in nadzor triažnega procesa, kompetence triažne MS, e-triaža,..
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

c. Naslov: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA
Datum: april /september 2022
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 8,5
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Pristop, prepoznava in ukrepanje pri srčnem zastoju pri odraslih in otrocih, uporaba AED, ukrepi pri tujkih v zgornjih dihalnih poteh, kdaj in koga oživljamo drugače, etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov in reanimaciji, pripomočki pri oživljanju,..
– 3 strokovne teme s področja obravnave življenjsko ogroženih pacientov oz. reanimacije
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

d. Naslov: URGENTNI PACIENT
Datum: april 2022
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Obravnava različnih skupin pacientov z oteženim dihanjem na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene oskrbe, etične dileme, poškodbe in terapevtske imobilizacije spodnjih okončin
– Proste teme in prikazi primerov
– Učne delavnice

e. Naslov: TEČAJ ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca)
Datum: april in oktober 2022
Kraj: Mariborsko Pohorje
Okvirno število (pedagoških) ur: 24,7
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– ABCD pristop, oskrba dihalne poti, različna šokovna stanja, poškodbe prsnega koša, trebuha, glave, mišično skeletnega sistema, hrbtenice in hrbtenjače, poškodbe zaradi opeklin / omrzlin, poškodbe pri nosečnicah, otrocih in starostnikih, transport do dokončne oskrbe,..
– Učne delavnice in pisni ter praktični izpit

 

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: 28. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI
Datum: junij 2022
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) ur: 25,6
Podrobnejša opredelitev srečanja: Obravnava različnih nujnih stanj, oživljanje, sistem NMP v Sloveniji, praktično usposabljanje in učne delavnice, proste teme in prikazi primerov, zdravstvena oskrba in zdravstvena nega pri obravnavi nujnih stanj, poškodbe, zastrupitve,..

3. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: 9th EFCCNA CONGRESS (European Federation of Critical Care Nursing Associations)
Datum: 23. – 26. marec 2022
Kraj: Utrecht, Nizozemska
Okvirno število (pedagoških) ur: 58
Podrobnejša opredelitev srečanja: Oskrba življenjsko ogroženega pacienta, epidemija Covid-19, oskrba dihalne poti, skrb za svojce / bližnje, kakovost in varnost, agitirani in delirantni pacienti, skrb za počitek / spanje pacientov v enotah intenzivne terapije, zgodnja mobilizacija, paliativna oskrba, izobraževanje, organizacija dela, obremenitve kadra, management, sepsa, pooperativna nega, oviranje pacientov, raziskovanje, simulacije, izkušnje pacientov,..

b. Naslov: 2nd EUROPEAN EMERGENCY NURSING CONGRESS – VIRTUAL (European Society for Emergency Nursing)
Datum: 31. maj 2022
Kraj: povsod
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Obravnava nujnih stanj različnih skupin pacientov, triaža in management, epidemija Covid 19 in naše izkušnje, zlorabe otrok in starostnikov,..

WEBINARS EuSEN: 24. 11. 2021 – Travma, 9. 2. 2022 – Množične nesreče

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Nadi Macura Višić, e naslov: nada.macura@gmail.com .

Nada Macura Višić , predsednica Sekcije MS in ZT v urgenci

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: SPOLNO PRENOSLJIVE IN DRUGE DERMATOVENEROLOŠKE OKUŽBE
Datum: oktober 2022 (2 dni)
Kraj: Rimske terme
Okvirno število (pedagoških) ur: 16 x 20 min, 4×30 min: 440 min
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Sifilis
– Gonoreja
– Klamidijske okužbe
– Glivične okužbe otrok
– Bakterijske okužbe

 

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: SODELOVANJE NA 17. EADV KONGRESU
Datum: 12.5.2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 1h teoretičnih vsebin, 3 h praktičnega izvajanja
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Poster (ožje strokovnega področja) – mazanje v rjuho

 

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici strokovne sekcije Vreček Mojci, e naslov: mojcaperic@yahoo.com.

Vreček Mojca, predsednica Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: IZZIVI V OTORINOLARINGOLOGIJI
Datum: april 2022
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine ožjega strokovnega področja

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici sekcije Sonji Krajnik, elektronski naslov: sonja.krajnik@gmail.com.

Sonja Krajnik, predsednica Sekcije medicinskih sester zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji