Program dela regijskih strokovnih društev za leto 2023

DMSBZT Celje

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: TPO
Datum: 14. 2. 2023, 14. 4. 2023, 23. 5. 2023, 17. 10. 2023, 14. 11. 2023
Kraj: Srednja zdravstvena šola Celje
Okvirno število (pedagoških) ur: 6,5

b. Naslov: ETIKA IN ZAKONODAJA, OBVEZNE VSEBINE
Datum: 14. 3. 2023, 7. 11. 2023
Kraj: webinar
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

c. PRIZMA
Datum: 22. 3. 2023, 18. 10. 2023
Kraj: webinar
Okvirno število (pedagoških) ur: 5

č. KAKOVOST IN VARNOST
Datum: 7. 2. 2023, 10. 10. 2023
Kraj: webinar

d. STROKOVNI POPOLDNEVI- webinar
– 6. 2. 2023  INTRAOPERATIVNI POLOŽAJI PACIENTA IN PERIFERNI ŽIVCI, MARTIN ERAK
– 16. 1. 2023, VOTLE IGLE, MARTIN ERAK
– 9. 1. 2023,  MEDICINSKA SESTRA ZMORE VSE, TUDI BESEDO “NE!”
– 13. 2. 2023,  MEDICINSKA SESTRA PRAVI: “NE SMEM PRIZADETI DRUGEGA!”
– 6. 3. 2023, VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA PORAST VEČKRATNO ODPORNIH MIKROORGANIZMOV IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: V pripravi

3. Drugi dogodki društva

a. Naslov: REGIJSKA PROSLAVA, 17.10.2023 PROSLAVA OB 60 LETNICI DRUŠTVA
Datum: 16. 5. 2023

b. Naslov: PROSLAVA OB 60 LETNICI DRUŠTVA
Datum: 17. 10. 2023

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici društva:
Tomislava Kordiš, elektronski naslov: info@dmsbzt-celje.si

JANUAR

 • strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege ter poklicne etike
 • tečaj teka na smučeh v Ratečah

FEBRUAR

 • Literarni večer
 • Sankanje na Jezerskem

MAREC

 • Občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria
 • Klinično popoldne

APRIL

 • Klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
 • Športno tekaška delavnica
 • Ustvarjalna delavnica

MAJ

 • Udeležba na kongresu ter Svečani akademiji ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic
 • Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

JUNIJ

 • Izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno
 • Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice
 • Planinski pohod na Zirbitzkogel, 17. 6. 2023

SEPTEMBER

 • Planinski pohod na Piz Boe
 • Klinično popoldne

OKTOBER

 • Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu: TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj
 • Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege
 • Večdnevni izlet v tujino (točen datum javljen naknadno)
 • Sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem
 • Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva
 • Planinski pohod po dolini Glinščice, 14. 10. 2023

NOVEMBER

 • Ustvarjalna delavnica
 • Klinično popoldne

DECEMBER

 • Svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naslov Častni član društva, 2. 12. 2023
 • Prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

V letu 2023 bo organizirano:

 • Tečaj tujega jezika glede na zanimanje udeležencev
 • 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra
 • Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga
 • Tečaj country plesa
 • Tečaj teka na smučeh v Ratečah

Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Kakovost in varnost v zdravstvu
Občni zbor SDMSBZT Koper
Datum: marec 2023
Kraj: FVZ Izola
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

b. Naslov: TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
Datum: april 2023
Kraj: Zdravstveni dom Koper
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

c. Naslov Izzivi zdravstvene in babiške nege XI
Datum: junij 2023
Kraj: FVZ Izola

d. Naslov: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika
Datum: september 2023
Kraj: FVZ Izola
Okvirno število (pedagoških) ur: 6

2. Drugi dogodki društva

a. Naslov: Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo najvišjih priznanj SDMSBZT Koper – Srebrni znak
Datum: maj 2023
Kraj: Portorož

b. Naslov: Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval SDMSBZT Koper
Datum: december 2023
Kraj : Portorož

c. Izletniški program / strokovna ekskurzija – termin in natančen program določen naknadno

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici društva:
Doroteja Dobrinja; elektronski naslov: info@dmsbzt-koper.si.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Modri torki
Datum: 10. 1. 2023, 17. 1. 2023, 24. 1. 2023, 31. 1. 2023, 7. 2. 2023, 14. 2. 2023, 21. 2. 2023, 28. 2. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 1
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …):
Biti tu in zdaj – kako že?, Mojca Šipek, mag. psih.
Zdravljenje čustev z Metodo Mirchi – teoretični del, Mirjana Šafran Blažič
Prehranjevanje v času nočne izmene, Anja Lenart
Kako čustva vplivajo na delovno okolje 1, Monika Smrtnik, ARMONI
Vse bo v redu, Mojca Šipek, mag. psih.
Zdravljenje čustev z Metodo Mirchi – praktični del, Mirjana Šafran Blažič
Prehranski miti, Anja Lenart
Kako čustva vplivajo na delovno okolje 2, Monika Smrtnik, ARMONI

b. Naslov: Strokovni večer o demenci
Datum: 12. 1. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …)
Tiha epidemija sodobnega časa – demenca, Polona Moličnik, dipl. m. s. s spec. znanji, mag. ekon. in posl. ved, mag. zdr. in soc. ved, ZD Ravne na Koroškem
Navidezna demenca, Gabrijela Valenčič, dipl. m. s., mag. zdrav. nege, Medicinski center Humano

c. Naslov: Predstavitev enodnevne bolnišnice kirurških strok in ambulante za kronične rane, Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo Splošna bolnišnice Slovenj Gradec
Datum: 26. 1. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …)

d. Naslov: Strokovni večer o paliativni oskrbi 
Datum: 16. 2. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …)
Paliativna oskrba bolnikov v ZD SG s strani zdravstvene nege, Andreja Šavc dipl. m. s. s sodelavci ZD Slovenj Gradec

e. Naslov: Aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu v prebujevalnici
Datum: 28. 2. 2022
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

f. Naslov: Aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu z EDK
Datum: 14. 3. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

g. Naslov: Strokovni večer o nasilju
Datum: 23. 3. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

h. Naslov: Šok
Datum: 11. 4. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

i. Naslov: Aktivnosti zdravstvene nege v zvezi z CVK IN ART katetrom
Datum: 20. 4. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

j. Naslov: Samoocena nezdravih življenjskih navad nosečnic obravnavanih v SB SG
Strokovno potopisno predavanje-izkušnje babice v PERUJU
Datum: 4. 5. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …)
Obeležili Svetovna dneva 5. maj in 12. maj

k. Naslov: Novosti obravnave pacientov v specialistični diabetični ambulanti
Datum: 26. 9. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

h. Naslov: Novosti obravnave pacientov v specialistični diabetični ambulanti
Datum: 26. 9. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2

i. Naslov: Obravnava pacientov v protibolečinski ambulanti Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
Datum: 7. 11. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …)

j. Naslov: Kako zmanjšati stres na delovnem mestu
Datum: 21. 11. 2023
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …)

3. Drugi dogodki društva

a. Volilni zbor občanov
Datum: November
Kraj: Slovenj Gradec

b. Izlet
Datum: September 2023
Kraj:/

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici društva:
Janja Pungartnik, elektronski naslov: drustvo@sdmsbzt.org

Predlog programa dela za leto 2023 je pripravljen na podlagi štirih najpomembnejših vidikov: iz vidika članstva; vidika notranjega organiziranja, delovanja in izvajanja aktivnosti društva; finančnega vidika in vidika razvoja in rasti. Predlog programa dela DMSBZT Ljubljana tudi v letu 2023 sledi področjem, določenim v Strateškem načrtu.
Program dela za leto 2023 namenja osrednjo pozornost izpolnjevanja načrtovanega dela z vključevanjem in informiranjem široke članske baze skozi ustaljene vire obveščanja. Iz programa dela je zaznati potrebe članic in članov iz delovnih okoljih, klinične prakse in posameznikov.
Pri pripravi programa dela DSBZT Ljubljana za leto 2023 so upoštevane okoliščine dela nastale kot posledica pandemije in novih načinov dela, socialnega življenja, izobraževanja in društvenega delovanja. Program dela je pripravljen tako, da bodo okoliščine omogočale, v obratnem primeru pa bo izvedba posameznih aktivnostih prilagojena trenutni situaciji.

Program dela je razdeljen v večja dejavnostna področja, navedena je vsebina, nosilec in načrtovani rok realizacije.

Ga. Đurđa Sima, je podala povzetek programa iz področjih:

 •  Izobraževanje
 • Enodnevni simpozij z mednarodno udeležbo – predvidoma 24. 11. 2023
 • Etični popoldnevi – modul vrednote zdravstvene in babiške nege – popoldanski seminar in bo obravnavana tema ena od vrednot zdravstvene in babiške nege
 • Popoldanska izobraževanja– načrtovanih 10 strokovnih srečanj – en krat mesečno – popoldne
 • Področje obveznih vsebin za podaljšanje licence
 • Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – predvideno 5 sklopov (dvodnevnih izobraževanj)
 • Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – zaradi epidemioloških razmer je izobraževanje manjše skupine (16) v dopoldanskem in popoldanskem času, mesečno
 • Kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – predvideni 4 sklopi
 • Učenje tujih jezikov – tečaji angleškega, španskega in nemškega jezika – poudarek na strokovnem jeziku
 • Znanje za zdravje – trije ponovljeni seminarji in en nov – čustvena stanja v zdravstveni in babiški negi
 • Akademija vodenja – nova tema, ki je namenjena vodilnim kadrom srednjega in vrhnjega managementa zdravstvene in babiške stroke. Srečanja bodo poteka v živo ali preko spleta.
 • Srečanje glavnih medicinskih sester bolnišnic, zdravstvenih domov in zavodov bo predvidoma maja in bo organizirano skupaj s slavnostno podelitvijo Srebrnih znakov in plaket DMSBZT Ljubljana. Razpis je že objavljen na spletni strani društva.

V letu 2023 bodo na novo različni izobraževalni tematski sklopi, ki bodo namenjeni dijakom, študentom ter mladim prvo zaposlenim v ZBN. Za približevanje poklica medicinske sestre, babice ali tehnike zdravstvene nege je nujno dobro medgeneracijsko povezovanje in izmenjavanje znanj ter izkušenj.
Zaradi povečanega zanimanja za predstavitev izbranih vsebin s področja varnosti in kakovosti obravnave v DSO, bodo posamezne tematike predstavili tudi zaposlenim poklicnim skupinam v DSO.

 • Načrtovane delavnice s Tatjano Zidar – predstavitev učinkovite komunikacije in opolnomočenje pri vsakodnevnih delovnih in osebnih odnosih.
 • Raziskovalna dejavnost – en krat mesečno krožki raziskovanja in znanstvenega pisanja in srečanja za učinkovito uvajanje na dokazih podprte prakse zdravstvene in babiške nege. V letu 2023 načrtujemo predlog nove raziskave DMSBZT Ljubljana
 • Založniška dejavnost
  – izdaja recenziranega zbornika 23. simpozija društva;
  – priprava in izdaja brošure Vrednote v zdravstveni in babiški negi;
  – izdaja nove knjižice »Medicinska sestra bom« umivanje rok;
  – Temeljni postopki oživljanja v literaturi in sliki – v sodelovanju likovne sekcije ter inštruktorjev TPO pri društvu.
 • Aktivnosti podružnice Zasavje in področje Idrije
  Podružnica Zasavje
  – delavnice iz obveznih vsebin: Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED
  – kakovost in varnost v zdravstvu – obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb
  – v septembru – organizacija nekajdnevnega izleta na pobudo članov
  – vadba joge
  – Povezovanje in pripadnost članov matičnemu društvu in vključevanje novih članov.
  Področje Idrije
  – Izobraževalna dejavnost
  – ob dnevu duševnega zdravja, celodnevna aktivnost
  Interesne dejavnosti:
  – joga (dva termina-sreda);
  – pohod v okolici Idrije
  – vadba badmintona
 • Interesne dejavnosti – aktivnosti člane povezujejo in bogatijo njihov prosti čas ter pripomorejo k osebnem in profesionalnem razvoju.
 • Osebnostni razvoj – organizirana izobraževanja vsebin bodo pripomogla h krepitvi in širitvi osebnostnega in profesionalnega razvoja in organizacija udeležbe oktobra na ljubljanskem maratonu. Srečanja bodo organizirana mesečno od februarja do junija in od septembra do decembra. Srečanja bodo kombinirana v prostorih društva in preko spleta. Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi – spoznavanje novih pristopov ter ponovitev vsebin iz preteklosti skladno z željami članstva. Načrtujemo tri enodnevne teme in eno dvodnevno delavnico.
  V septembru na pobudo članov organizacija nekajdnevnega izleta.
  Nadaljevanje z vadbo joge.
 • Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana
  – V letu 2023 načrtujemo strokovne seminarje na teme: osteoporoza, multipla skleroza, sladkorna bolezen ter rak glave in vratu. Seminarji bodo izvedeni v prostorih društva.
  – Spoznavanja in ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti Ljubljane in tudi načrtovanih krajev po Sloveniji, nabor predlogov bomo sprotno usklajevali: stara elektrarna in Trstenjakov inštitut, medgeneracijsko sodelovanje, Hiša Zlatica / Hribarjeva hiša, Švicarija, RTV Slovenija, Šmarna gora, Gornji Grad, Radmirje, Nazarje, Žovnek, Koper, pokopališče školjk, sprehod ob obali od sv. Barbare do Ankarana, Marezige, prva vinska fontana, Radovljica, Ptuj – bolnica, muzej, sivka, halštatske znamenitosti, in Botanični vrt v Račah, Borl, Trakoščan, Vršič, Trenta, Kugijev spomenik, Velenje in Žalec, Velika planina, Stahovica, energijske točke, terme Snovik,- Enkrat mesečno obisk »Besednice« v knjižnici Bežigrad Ljubljana in sicer: od 10.00 do 11.30 ure; 12. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4. , 11. 5. in 8. 6. 2023.Plan je sestavljen iz nerealiziranih idej preteklih let, pri vrstnem redu ogledov izven Ljubljane bomo upoštevali vremenske razmere glede na letni čas.Skupina upokojenih medicinskih sester za pregled razvoja stroke bo pripravila predloge za pregled osebnih arhivov, delovnih zvezkov in podobnih gradiv za namenom popisa lastne profesionalne poti in razvoja stroke ZN v obdobju od 1990 do približno 2015 leta. Organizirale se bodo na kratkih mesečnih srečanjih na sedežu društva.
 • Predvidoma v novembru 2023 bodo pripravile okroglo mizo za predstavitev ugotovljenega stanja in načrta za prihodnje aktivnosti.
  Nalogo bo prevzela Nada Vigec.
 • Vadba joge, pilatesa in razgibalnih vaj za hrbtenico – nadaljevali na dva načina v živo in tudi enkrat tedensko preko spleta. V Trbovljah in na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, bo vadba pilatesa in razgibalne vaje za hrbtenico (po ena skupina). Dejavnosti bodo potekale enkrat tedensko po uro in pol od oktobra 2022 do začetka maja 2023, v poletnem času organizacija tekaških in plavalnih vadb.
 • Likovna dejavnost – srečanje enkrat tedensko ob torkih v popoldanskem času na sedežu društva, manjše skupine; v spomladanskih mesecih v naravi; načrtovani dve razstavi (maja UKC Ljubljana in junija v Salusu). Načrtujemo tudi novo likovno-knjižno delo skupaj z inštruktorji TPO v jesenskem terminu.
 • Klekljarska skupina – srečanje vsako prvo in tretjo sredo na sedežu društva, načrtovanih je 6 razstav. Med drugim tudi sodelovanje na mednarodnem kongresu OIDFA v Gorici in Novi gorici.
 • Izletništvo
  Z željami in interesi članov je v letu 2023 načrtovana strokovna ekskurzija in izlet na Irsko v mesecu maju. V jesenskem terminu pa izlet v Posavje z ogledom gradov Obsotelja in Bizeljskega. Ponovitev strokovne ekskurzije na Rab.
 • Športna gibalna vadba – načrtovani štiri zahtevnejše in deset pohodov srednje zahtevnosti in različne zahtevnosti. Nadaljevanje s kolesarskimi dnevi DMSBZT Ljubljana
 • Sodelovanje s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
  – predstavitev Društva dijakom od 1. do 4 letnika v okviru vsebin ZN;
  – skrb za promocijo Društva (pošiljanje sporočil zaposlenim sodelavcem in dijakom preko el. naslovov);
  – sodelovanje zaposlenih in dijakov pri aktivnostih Društva;
  – posredovanje promocijskih. Vzgojnih in izobraževalnih vsebin.
 • Spletna stran društva
  V letu 2022 je bila narejena nova spletna stran društva (http://www.drustvo-med-sester-lj.si). Spletna stran podrobno predstavlja društvo z vsemi dejavnostmi in aktivnostmi in je še vedno najpomembnejši način obveščanja članstva in širše javnosti o delovanju društva. V letu 2023 bodo na spletni strani ažurno objavljeni napovedniki vseh dogodkov: o izobraževanjih, interesnih dejavnosti, pohodništvu, dejavnosti podružnic in sekcije. Objava poročil o dogodkih s slikovnim gradivom.
 • Facebook DMSBZT Ljubljana
  V januarju 2023 bo Facebook profil društva praznoval 10 let uspešnega obstoja. Ob tem jubileju je načrtovana sprememba naslovne slike profila, ki bo predstavljala obeležje in zahvalo sledilcem. Profil društva bomo tudi v prihajajočem letu osveževali z načrtovanimi društvenimi vsebinami in obveščali sledilce z aktualnimi strokovnimi vprašanji in temami s področja zdravstvene nege, zdravja, zdravega načina življenja ipd. Prednost Facebooka je v hitrosti in ažurnosti ter dvosmernosti komunikacije, saj je mogoče pridobivati povratne informacije. S pomočjo profila na Facebooku lahko vidimo kolikšen krog ljudi dosegamo s posameznimi objavami in ugotavljamo, katere teme obiskovalce profila najbolj zanimajo. Tako Upravni odbor kot člane pozivamo k aktivnostim na FB profilu, pomoči pri širjenju kroga sledilcev na Facebooku in k sodelovanju pri promociji dejavnosti društva. Vse nosilce dejavnosti naprošamo, da svoje dejavnosti dokumentirajo preko fotografij za objavo na FB profilu, saj s tem dosežemo večji doseg in zanimanje sledilcev, objave z fotografijami so namreč privlačne in povedo več kot besede.
 • Zgodovina
  V sodelovanju z Ginekološko kliniko UKC Ljubljana (ter Sekcijo medicinskih sestre in babic pri Zbornici – Zvezi) bomo ob 100. letnici Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani v vitrini Društva v avli UKC Ljubljana pripravili razstavo o izobraževanju in delu babic.
  Ob 250 letnici začetka formalnega izobraževanja babic na slovenskem bomo v sodelovanju z Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, Zdravstveno fakulteto UL, Ginekološko kliniko UC Ljubljana (ter Sekcijo medicinskih sestre in babic pri Zbornici – Zvezi) na objektu Babiške šole odkrili spominsko ploščo.
 • Mednarodno sodelovanje – skladno s podpisanimi sporazumi in na povabilo vodstev združenj medicinskih sester in babic sodelovanje pri izobraževanjih in strokovnem sodelovanju v širi regiji. Udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih (ICN).

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici društva:
Đurđa Sima, elektronski naslov: info@drustvo-med-sester-lj.si

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN – MODUL LICENCA:
Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in sodijo na področje obveznih vsebin: »Kakovost in varnost v zdravstvu, TPO, Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika« v enem licenčnem obdobju.

KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU, strokovni seminar (s pričetkom ob 9.00 uri):

 • petek, 17. februar 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 21. april 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 22. september 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 10. november 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor.

TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar z učnimi delavnicami v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici – Zvezi (s pričetkom ob 8.00 uri):

 • petek, 27. januar 2023 prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 03. marec 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 19. maj 2023 prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 09. junij 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 15. september 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 13. oktober 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 17. november 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 08. december 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor.

POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA, strokovni seminar (s pričetkom ob 8.00 uri):

 • petek, 24. februar 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 26. maj 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 20. oktober 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
 • petek, 15. december 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor.

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu, prostori društva, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor, od 16.00 do 19.00 (4 pedagoške ure):

 • 19. januar Pregled sodobne tehnologije za spremljanje sladkorne bolezni, dr. Mitja Krajnc, dr. med.
  Edukacija in uvedba sistema za spremljanje glukoze pri SB (Free Stile Libre) Simona Sternad, mag. zdrav. nege
 • 16. februar Priprava pacienta na kardiokirurško operacijo in zunajtelesni krvni obtok, Gregor Cvilak, dipl. zdravstvenik in Nikola Kotnik, dipl. zdravstvenik, ECCP
 • 16. marec Diagnostični in terapevtski izzivi obravnave bolnikov z možgansko kapjo, Katja Karničnik, dr. med
  Zdravstvena nega bolnika po možganski kapi, Melita Kokol s sodelavci
 • 20. april Psihoterapija sodobnega človeka, asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psih., psihoter. psihoanalitične psihoterapije (ECPP), supervizorka pod supervizijo in Zoltan Pap, dipl. zn., psihoanalitični psihoterapevt
 • 18. maj Sprejemanje odločitev v babištvu, Rosemarie Franc
  Individualni pristop k nosečnici – izkušnje babice, Erika Marin
  Sodobni pristop prepoznavanja bolečine pri novorojenčku, Žiga Novak, Rosemarie Franc
 • 21. september Obravnava hematoloških bolnikov, Mojca Dreisinger, dr. med.
  Transfundiranje krvi in krvnih pripravkov, Lukić Slađana, mag. zdrav. nege
 • 19. oktober Celostna integrirana oskrba starostnika, Drago Perger, univ. dipl. psih., Emilija Zadnik in sodelavci
 • 16. november Prihodnost in razvoj zdravstvene nege na primarni ravni: primer prakse iz tujine, Patricija Lunežnik, mag. zdr. in soc. manag. s sodelavci
 • 21. december Smeh za zdravje – presenečenje za člane

STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE, ENODNEVNA STROKOVNA SREČANJA

• 20. 1. 2023 Okrogla miza Skrb za pacienta in kontinuirana zdravstvena obravnava in Svečana podelitev priznanj za leto 2022

• Enodnevno strokovno srečanje s področja osebne in duhovne rasti (maj, 2023)

• Strokovno srečanje z okroglo mizo »ODNOSI, SKRIVNOSTI IN RESNICE O BREZPLAČNEM BOGASTVU«, DMSBZT Maribor in vabljeni gostje

• »PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE IZGORELOSTI MED ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVU«: učna delavnica s psihoedukacijo in učenjem veščin za preprečevanje izgorelosti, Sabina Kračun, dipl. m. s., mag. zakonskih in družinskih študij (PRIZMA – PRojekt Izgorelost Moč Asertivnosti)

• »SPOPRIJEMANJE S STRESOM«: 4 srečanja, Center za krepitev zdravja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

• »IZKUSTVENA UČNA DELAVNICA v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic«, 05., 12. in 26. 10. 2023, prostori DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor;
Živeti s konflikti, bližina in distanca – prizadetost in toleranca, lasten odnos do življenja in soočenje s smrtjo; II: Umetnost poslušanja, podpora svojcem v času bolezni, proces umiranja; III: Proces žalovanja – izguba zdravja in podpora v času žalovanja, pomen duhovnosti v času hude bolezni ali umiranja, so-čutenje umirajočega bolnika predavatelji: Vika Štekovič, Renata J. Roban, Nada Kunstek Miha Zimšek, Možnost je izvedba delavnic po 4 šolske ure in 3 ali 4 srečanja.
Fotografska razstava, otvoritev prvi teden v oktobru, avtor razstave Matija Tomc in vodja programa Prostovoljstvo Andreja Cilenšek

KOMPETENČNI CENTER
Kompetenčni center predstavlja razvojnoraziskovalni center v zdravstveni in babiški negi v regiji, kjer sodelujejo partnerji iz regije in zunaj nje (posamezniki, regijski člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, zdravstvene, socialnovarstvene ustanove, izobraževalne institucije), z namenom razvijati znanje in ključne kompetence zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v obsegu potreb, ki izhajajo iz regije.

Učne delavnice POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC (»KONTINUIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA IN NEGA: SKUPAJ ZA PACIENTE« v sodelovanju z UKC Maribor in strokovnimi sekcijami pri Zbornici – Zvezi); opis aktivnosti in praktično usposabljanje za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, razvoj interaktivnih orodij učenja in usposabljanja, učne delavnice bodo objavljene na spletni strani društva in v Utripu).

• Aktivnost DIHANJE (Klinika za ORL kirurgijo glave in vratu): Dihalne kanile: menjava dihalne kanile (brez tesnilke, s tesnilko), menjava dihalne kanile pri formirani oziroma dolgotrajni stomi, namestitev in čiščenje govorne kanile, odstranitev dihalne kanile, preveza/pritrditev dihalne kanile, opazovanje dihanja, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo.

• Aktivnost PREHRANJEVANJE IN PITJE (Klinika za interno medicino, Oddelek za gastroenterologijo, KIM) Učna delavnica PERKUTANA GASTROSTOMA
Kdaj, zakaj in kako PEG? Andreja Ocepek, dr. med.
Vloga medicinske sestre pri vstavitvi perkutane endoskopske gastrostome, Nastja Špelec, dipl. m. s. Petra Kolar, dipl. m. s.
Zdravstveno vzgojno delo po vstavitvi PEG, Tara Šimac, dipl. m. s. Irena Roškar, dipl. m. s.
Zapleti v povezavi s perkutano endoskopsko gastrostomo (PEG), Žarko Mišanović, dipl. zn., Tadej Ademović, dipl. zn.

• Strokovno srečanje z učno delavnico »KONTINUIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA IN NEGA: SKUPAJ NAD RANE«
DMSBZT Maribor v sodelovanju z UKC Maribor (nosilec teme) in z zavodi v regiji: oskrba akutnih, kroničnih ran, odstranjevanje šivov in sponk, poškodba tkiva zaradi pritiska (PTP), oskrba rane glede na vrsto in vzrok nastanka, ustrezna uporaba oblog: ocenjevanje dejavnikov tveganja za nastanek PTP in golenje razjede, podatki za opredelitev ciljev načrta zdravljenja in možnosti oskrbe, ocena kakovosti življenja pacienta, zagotavljanje ustreznega vnosa hranil, ocena bolečine, povezane s kronično rano, ocena lokacije, ocena ogroženosti za nastanek novih PTP in golenje razjede, vaskularna ocena, oskrba, preveza kronične rane, izbira ustrezne obloge, interdisciplinarni tim (medicinska sestra, enterostomalni terapevt, klinični dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt), opazovanje pacienta med oskrbo, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z oskrbo kronične rane.

• Aktivnost IZLOČANJE IN ODVAJANJE – IZLOČALNE STOME (Klinika za kirurgijo, Oddelek za abdominalno kirurgijo): vzroki za izpeljavo izločalne stome, vrste, značilnosti izločalnih stom, zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo: predoperativna priprava, seznanitev z osnovnimi informacijami, določitev mesta izločalne stome, pooperacijska oskrba v bolnišnici, aplikacija klizme v izločalno stomo, informacije o življenju z izločalno stomo, učenje nege in oskrbe izločalne stome, pacient z izločalno stomo v domačem okolju, spoprijemanje z novim načinom življenja in spremenjeno telesno podobo, nega in oskrba izločalne stome: osnovna nega in oskrba izločalne stome, pripomočki za oskrbo izločalne stome, komplikacije in ukrepanje, nabava pripomočkov in druge pravice, življenje z izločalno stomo: strokovna pomoč, stiki z ET, terenske sestre ET za pomoč pacientom s stomo, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, Zveza in društva ILCO, prostovoljci; učne delavnice: prikaz in reševanje konkretnih primerov s pomočjo slikovnega materiala, oskrba izločalne stome na modelu.

• Aktivnost GIBANJE – HOJA, SEDENJE, LEŽANJE IN SPREMINJANJE POLOŽAJA/ OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI PACIENTIH (ENBO, Oddelek za psihiatrijo v sodelovanju z IFRM UKC Maribor, SZKŠ Maribor, FZV UM):
ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi »Praktična ergonomija – ergonomska intervencija v ZN«, dvigovanje pacienta brez pripomočkov/z uporabo pripomočkov, menjava položajev v postelji, namestitev pacienta v fiziološki položaj, v terapevtski položaj, v položaj za diagnostično-terapevtske posege, namestitev pacienta na blazino za preprečevanje razjede zaradi pritiska, nameščanje pripomočkov za gibanje, za ležanje, za razbremenitev, omejevanje gibanja s posebnimi varovalnimi sredstvi, ukrepi (PVU), nadzor v zvezi z gibanjem, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo, ogroženost pacienta za padec, padec s postelje, izvajanje posebnih varovalnih ukrepov, oblikovanje kazalnikov kakovosti.

• DAJANJE IN PRIPRAVA ZDRAVIL/DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKI POSEGI/OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI PACIENTIH:
– VENSKI PRISTOPI (odvzem krvi, priprava in dajanje zdravil): odvzem krvi iz vene; nove smernice
– PODKOŽNI VENSKI PREKAT (Oddelek za onkologijo UKC Maribor, Klinika za ginekologijo in onkologijo): odvzem krvi iz perifernega venskega katetra, odvzem krvi iz centralnega venskega katetra, preveza, prebrizgavanje perifernega/centralnega venskega katetra, opazovanje vbodnih mest, priprava in dajanje zdravil intravenozno, priprava in nastavljanje intravenozne (i. v.) infuzijske raztopine, parenteralnih infuzijskih raztopin, priprava infuzijskih črpalk in perfuzorjev, priprava in namestitev intravenoznih raztopin na infuzijsko črpalko, opazovanje pacienta med aplikacijo zdravil, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z venskimi pristopi.
– SUBKUTANA KANILA (Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo): teoretični in praktični del.

• ELEKTROKARDIOGRAFIJA TER MERJENJE KRVNEGA TLAKA IN PULZA (Klinika za interno medicino): teoretični praktični del.

Učne delavnice s področja ALTERNATIVNIH IN KOMPLEMENTARNIH PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA: učne delavnice bodo objavljene na spletni strani društva in v Utripu.

• SREČANJA ZA OSEBNO IN DUHOVNO RAST, po dogovoru, prostori društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor), med 18.00 do 20.00. Na srečanju udeleženci pridobijo teoretična znanja in praktične napotke za samostojno individualno delo doma, vodi se proces meditacije z ozaveščanjem in aktivnim razreševanjem vzrokov (proces transformacije), viš. pred., dr. Nataša Mlinar Reljić, mag. zdr. – soc. manag., Reiki Mojstrica – Učiteljica®, Theta healing practitioner®, svetovalka za Karmično Diagnostiko in Regresijo.
• DELAVNICE OSEBNEGA RAZVOJA Z DOSTOPOM DO ZAVEDANJA (ACCESS CONSCIOUSNESS®), izvedba delavnic po dogovoru z izvajalko, v prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor). Delavnice izvaja Danijela Pušnik, mag. zdr. nege.

RAZISKOVALNA, PUBLICISTIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
– Delavnice pisanja strokovnih prispevkov/člankov
– Šola raziskovanja
– Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim zapisom ob izvedbi strokovnih seminarjev
– Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne dejavnosti
– Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in promocijskega materiala
– Aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne literature v regiji, »STROKOVNA KNJIŽNICA«.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA – UČENJE TUJIH JEZIKOV
– Splošna angleščina za prave začetnike – letni program, nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate – letni program.

MEDNARODNI DAN ŽENA
Ženski popoldan.

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER in BABIC
Maj 2023: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico – Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. maj)« na dnevih medicinskih sester in babic in na svečani akademiji.

MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE
Projektno vodenje, pridobivanje nepovratnih sredstev

SODELOVANJE Z REGIJSKIMI STROKOVNIMI DRUŠTVI IN STROKOVNIMI SEKCIJAMI PRI ZBORNICI – ZVEZI
– Učne delavnice za presojevalce ZBN (strokovne presoje Zbornice – Zveze, javna pooblastila)
– Strokovna srečanja RSD in SS v skladu z dogovorom

PREDNOVOLETNA SVEČANOST DRUŠTVA S PODELITIVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ DRUŠTVA; SREBRNI ZNAK in ČASTNI ČLAN društva

DEJAVNOSTI NA PODROČJU AKTIVOV, INTERESNIH DEJAVNOSTI, PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA, termini bodo objavljeni na spletni strani društva in v informativnem biltenu Utrip:

 • AKTIV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV (aktivno sodelovanje v društvenih dejavnostih);
 • AKTIV UPOKOJENIH (termini dogodkov bodo objavljeni sprotno), aktivno vključevanje v dejavnosti društva, vodja dejavnosti Milena Frankič;
 • DELOVNA SKUPINA ZA OHRANJANJE ZGODOVINE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: aktivnosti na področju zbiranja in urejanja zgodovinskih virov, stalna in začasne zgodovinske razstave v prostorih društva in v regiji delovanja, vodja dejavnosti Marjeta Kokoš;
 • PEVSKI ZBOR DRUŠTVA »La Vita«: sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v regiji in širše, zborovodkinja Klementina Mikec Korpič, vodja dejavnosti Anemarija Smonkar;
 • LIKOVNA DEJAVNOST: likovna skupina, redne delavnice, likovne kolonije, razstave, vodja dejavnosti Boža Majcen;
 • KULTURNO, UMETNIŠKO, LITERARNO DRUŽENJE.

Znotraj kompetenčnega centra društva razvijamo:

 • dejavnost za raziskovanje in razvoj (doc. dr. Mojca Dobnik),
 • sistem vodenja kakovosti in odličnosti (Tamara Lubi, univ. dipl. org, dipl. m. s.),
 • interesne dejavnosti (Sabina Finžgar, dipl. m. s.),
 • alternativne, komplementarne in integrativne pristope k zdravju in dobremu počutju (Danijela Pušnik, mag. zdr. nege).

Aktivnosti bodo objavljene sprotno, na spletni strani društva ter v informativnem biltenu Utrip.

Obiščite nas na naši spletni strani www.dmsbzt-mb.si in se nam pridružite.

Vaše zaupanje – naša odgovornost!

V imenu UO društva:
Ksenija Pirš, predsednica

Strokovna izpopolnjevanja:

 • Okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED. Kraj srečanja: Tolmin, Nova Gorica, Čas srečanja: februar 2023, maj 2023.
 • Okvirna tema: Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu. Kraj srečanja: določimo kasneje. Čas srečanja: november 2023.
 • Okvirna tema: Kakovost in varnost v zdravstvu. Kraj srečanja: določimo kasneje. Čas srečanja: april 2023.
 • Okvirna tema: Krajše delavnice. Kraj in čas srečanj določimo kasneje.

Druženja:

 • Volilni občni zbor in podelitev zlatih znakov društva. Kraj: določimo kasneje. Čas: petek, 10. marec 2023.
 • Strokovna ekskurzija. Kraj: določimo kasneje. Čas: maj/oktober 2023.
 • Aktivnosti ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester. Kraj: določimo kasneje. Čas: maj 2023.
 • Prednovoletno srečanje. Kraj: določimo kasneje. Čas srečanja: 25. november 2023.
 • Večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu.
 • Pohodi: 2 x pohod: kraj in datum določimo kasneje.

Društvene dejavnosti:

 • Seje Izvršnega odbora društva – več krat letno, seja nadzornega odbora in druge seje vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica.
 • Vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice-Zveze.
 • Sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami.

Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na voljo pri predsednici društva:
Metka Plesničar, elektronski naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR

 • 14. dnevi Marije Tomšič : »Organizirano delovanje medicinskih sester jugovzhodne regije skozi čas»
 • Praznovanje ob 60 letnici delovanja Društva MSBZT Novo mesto in podelitev srebrnih znakov
  Datum in kraj srečanja: 20. 1. 2023 v Dolenjskih Toplicah

FEBRUAR

 • Lajšanje bolečine in rokovanje s protibolečinsko črpalko
 • Redni letni občni zbor
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 15. 2. 2023 v Novem mestu

MAREC

 • Opravljati poklic babice je poslanstvo
  Datum in kraj srečanja: od 5. do 10. 3. 2023 v Novem mestu
 • Etika in zakonodaja v ZN
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 15. 3. 2023 v Novem mestu
 • Interventna kardiološka diagnostika – kdo smo in kaj delamo
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 3. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 30. 3. 2023 v Novem mestu

APRIL

 • Uporaba inzulinske črpalke
  Datum in kraj srečanja: od 1. do 10. 4. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 4. 2023 v Novem mestu
 • Kakovost in varnost v zdravstveni negi
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 9. 2023 v Novem mestu

MAJ

 • Zdravstvena nega in delo medicinske sestre na NBO
  Datum in kraj srečanja: 5. do 15. 5. 2023 v Novem mestu
 • Strokovna ekskurzija ob dnevu medicinskih sester
  Datum in kraj srečanja: 14. 5. 2023 v Novem mestu

SEPTEMBER

 • Predstavitev zdravstvene nege in dejavnosti v socialno varstvenih zavodih
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 9. 2023 v Novem mestu

OKTOBER

 • Vloga medicinske sestre v zobozdravstvu
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 10. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 15. do 20. 10. 2023 v Novem mestu

NOVEMBER

 • Paliativna oskrba na področju jugovzhodne regije
  Datum in kraj srečanja: od 5. do 10. 11. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 15. do 25. 11. 2023 v Novem mestu

DECEMBER

 • Novoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov
  Datum in kraj srečanja: 14. 12. 2023 na Prepihu

2. Drugi dogodki strokovne sekcije

Planirani izleti v letu 2023:

 • maj 2023 enodnevni izlet po Sloveniji
 • september 2023 Mađarska ali Srbija

Program pohodov za leto 2023:
1. marec – Zasavska Sveta gora
2. april – Gradišče nad Stično
3. maj – Ermanovec
4. junij – Porezen
5. september – Ratitovec
6. oktober – Dovška baba
7. november – Kum
Za pohode je odgovorna ga. Marjeta Martinčič.

Pridržujemo si pravico do sprememb programa, za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov: jozica.resetic@sb-nm.si ali karmen.jan@gmail.com

Jožica Rešetič, predsednica DMSBZT Novo mesto

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR

 • Izobraževanje za osebnostno rast (duhovnost, pacient, MS) – popoldansko izobraževanje

FEBRUAR

 • TPO z AED 17. in 18. 2. 2023

MAREC

 • TPO z AED 17. in 18. 3. 2023
 • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

APRIL

 • TPO Z AED 21. in 22. 4. 2023
 • Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni
 • Predstavitev ZN na negovalnem oddelku v SBMS

MAJ

 • Popoldansko SI – Predstavitev Ortopedije v SB MS
 • Strokovno srečanje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic na lokalni ravni -popoldansko strokovno srečanje.

JUNIJ

 • Popoldansko izobraževanje: stome (dihalne, hranilne in izločalne)

SEPTEMBER

 • Popoldansko izobraževanje: ZN odraslega bolnika s sladkorno boleznijo v SB MS

OKTOBER

 • Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu -modul licenca 7.10.2023
 • TPO z AED
 • 13. Pomurski in 9. Mednarodni simpozij o oskrbi kronične rane

NOVEMBER

 • Predstavitev mobilnega paliativnega tima v SB MS
 • TPO

2. Drugi dogodki strokovne sekcije

EKSKURZIJE

 • Dvodnevna strokovna ekskurzija – ogled klinike v INGOLSTADTU 19. in 20. maj
 • Strokovna ekskurzija upokojenih MS
 • Predbožična ekskurzija – december

OBČNI ZBOR ČLANOV – 16. 3. 2023

REKREACIJA

 • Pohod ob obali (Strunjan – Portorož – Strunjan) začetek junija
 • Maraton treh src Radenci
 • Kolesarski maraton – september

KULTURNE DEJAVNOSTI

 • Koncert vokalne skupine Žarek, 9. 6. 2023, Gledališče Park
 • Ogled gledališke predstave ali koncerta

SREČANJA

 • Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob mednarodnem dnevu medicinskih sester- 12. maj
 • Dan odprtih vrat prostorov SDMSBZT Pomurje
 • Srečanje upokojenih medicinskih sester – september
 • Skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto

3. Vključevanje SDMSBZT v lokalno okolje

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

 • Izdaja zbornika

Druge aktivnosti po dogovoru in potrebah v društvu glede na razmere, ki bodo dopuščale druženja.

Dragica Jošar, predsednica DMSBZT Pomurja

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR

 • Higiena rok z učnimi delavnicami.
 • Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb.
 • Temeljni in dodatni postopki oživljanja pri otroku.

FEBRUAR

 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
 • Varna aplikacija zdravil.

MAREC

 • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • Z manj stresa v čuječo komunikacijo.

APRIL

 • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.

MAJ

 • Bolečine v hrbtenici.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

JUNIJ

 • Promocija zdravja na delovnem mestu.

SEPTEMBER

 • Demenca.
 • Reševanje zapletov pri negi stome.

OKTOBER

 • Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

NOVEMBER

 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
 • Paliativna zdravstvena nega.

DECEMBER

 • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.

 

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
 • 5. 5. – 12. 5. Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
 • Svečana podelitev srebrnih znakov.

3. Drugi dogodki strokovne sekcije

KULTURNE DEJAVNOSTI

 • Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.

IZLETNIŠTVO

 • September – Izlet na Kras.
 • Junij – Planinski izlet Kompotela nad Krvavcem.

ZAKLJUČEK LETA

 • December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR

 • TPO z AED – modul licenca.

FEBRUAR

 •  Medicinska sestra zmore vse, tudi besedo ne.

MAREC

 • Kakovost in varnost v zdravstvu in preprečevanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca.

APRIL

 • Ali lahko alergije ukrotimo?

MAJ

 • Nevrološka obolenja in udeležba na svečani proslavi ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

JUNIJ

 • Pljučni bolnik v hospitalni obravnavi.

SEPTEMBER

 • Izlet DMSBZT Velenje.

OKTOBER

 • Predstavitev službe nujne medicinske pomoči sodobnega časa – sistem ali še ne?

NOVEMBER

 • Gastrointestinalne težave -bolezen sodobnega časa?

DECEMBER

 • Kulturna predstava ali strokovno predavanje;
  – tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

1. Delavnica sodobnih kuharskih tehnik
2. Planinski pohod
3. Enodnevno potepanje po Sloveniji
4. Gledališka predstava ob mednarodnem dnevu žena in občni zbor društva

Natančen datum, kraj izvedbe in izvajalec bo sporočen naknadno. Izvršni odbor lahko v primeru nepredvidenih zapletov organizira nadomestna predavanja. V primeru predlogov s strani članov društva lahko organiziramo strokovna in družabna srečanja tudi izven programa dela.
Delavnice TPO z AED iz modula obveznih vsebin bomo organizirali mesečno, termini bodo določeni naknadno.

Pridržujemo si pravico do sprememb programa.

asist. mag. Janez Kramar, predsednik DMSBZT Velenje