Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Program dela regijskih strokovnih društev za leto 2023

DMSBZT Celje

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR

 • 14. dnevi Marije Tomšič : »Organizirano delovanje medicinskih sester jugovzhodne regije skozi čas»
 • Praznovanje ob 60 letnici delovanja Društva MSBZT Novo mesto in podelitev srebrnih znakov
  Datum in kraj srečanja: 20. 1. 2023 v Dolenjskih Toplicah

FEBRUAR

 • Lajšanje bolečine in rokovanje s protibolečinsko črpalko
 • Redni letni občni zbor
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 15. 2. 2023 v Novem mestu

MAREC

 • Opravljati poklic babice je poslanstvo
  Datum in kraj srečanja: od 5. do 10. 3. 2023 v Novem mestu
 • Etika in zakonodaja v ZN
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 15. 3. 2023 v Novem mestu
 • Interventna kardiološka diagnostika – kdo smo in kaj delamo
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 3. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 30. 3. 2023 v Novem mestu

APRIL

 • Uporaba inzulinske črpalke
  Datum in kraj srečanja: od 1. do 10. 4. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 4. 2023 v Novem mestu
 • Kakovost in varnost v zdravstveni negi
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 9. 2023 v Novem mestu

MAJ

 • Zdravstvena nega in delo medicinske sestre na NBO
  Datum in kraj srečanja: 5. do 15. 5. 2023 v Novem mestu
 • Strokovna ekskurzija ob dnevu medicinskih sester
  Datum in kraj srečanja: 14. 5. 2023 v Novem mestu

SEPTEMBER

 • Predstavitev zdravstvene nege in dejavnosti v socialno varstvenih zavodih
  Datum in kraj srečanja: od 20. do 25. 9. 2023 v Novem mestu

OKTOBER

 • Vloga medicinske sestre v zobozdravstvu
  Datum in kraj srečanja: od 10. do 20. 10. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 15. do 20. 10. 2023 v Novem mestu

NOVEMBER

 • Paliativna oskrba na področju jugovzhodne regije
  Datum in kraj srečanja: od 5. do 10. 11. 2023 v Novem mestu
 • TPO z uporabo AED
  Datum in kraj srečanja: od 15. do 25. 11. 2023 v Novem mestu

DECEMBER

 • Novoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov
  Datum in kraj srečanja: 14. 12. 2023 na Prepihu

2. Drugi dogodki strokovne sekcije

Planirani izleti v letu 2023:

 • maj 2023 enodnevni izlet po Sloveniji
 • september 2023 Mađarska ali Srbija

Program pohodov za leto 2023:
1. marec – Zasavska Sveta gora
2. april – Gradišče nad Stično
3. maj – Ermanovec
4. junij – Porezen
5. september – Ratitovec
6. oktober – Dovška baba
7. november – Kum
Za pohode je odgovorna ga. Marjeta Martinčič.

Pridržujemo si pravico do sprememb programa, za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov: jozica.resetic@sb-nm.si ali karmen.jan@gmail.com

Jožica Rešetič, predsednica DMSBZT Novo mesto

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR

 • Higiena rok z učnimi delavnicami.
 • Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb.
 • Temeljni in dodatni postopki oživljanja pri otroku.

FEBRUAR

 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
 • Varna aplikacija zdravil.

MAREC

 • Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
 • Z manj stresa v čuječo komunikacijo.

APRIL

 • Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.

MAJ

 • Bolečine v hrbtenici.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

JUNIJ

 • Promocija zdravja na delovnem mestu.

SEPTEMBER

 • Demenca.
 • Reševanje zapletov pri negi stome.

OKTOBER

 • Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo.
 • TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

NOVEMBER

 • Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
 • Paliativna zdravstvena nega.

DECEMBER

 • Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.

 

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
 • 5. 5. – 12. 5. Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
 • Svečana podelitev srebrnih znakov.

3. Drugi dogodki strokovne sekcije

KULTURNE DEJAVNOSTI

 • Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.

IZLETNIŠTVO

 • September – Izlet na Kras.
 • Junij – Planinski izlet Kompotela nad Krvavcem.

ZAKLJUČEK LETA

 • December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož