Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Program dela regijskih strokovnih društev za leto 2022

DMSBZT Celje

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER POKLICNE ETIKE
Datum: januar 2022
Kraj: bo določeno naknadno

b. Naslov: OBČNI ZBOR S STROKOVNIM IZOBRAŽEVANJEM
Datum: marec 2022
Kraj: Bled, hotel Astoria

c. Naslov: KLINIČNI VEČER S ŠTUDENTI FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
Datum: marec 2022
Kraj: Bled, hotel Astoria

d. Naslov: Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU – MODUL LICENCA
Datum: marec 2022
Kraj: Bled, hotel Astoria

e. Naslov: Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu: TPO Z UPORABO AED
Datum: oktober 2022
Kraj: Zavarovalnica Triglav Kranj

f. Naslov: ETIKA IN ZAKONODAJA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
Datum: oktober 2022
Kraj: določen naknadno

g. Naslov: DELAVNICA TPO ZA SEKCIJO UPOKOJENIH ČLANOV DRUŠTVA
Datum: oktober 2022
Kraj: določen naknadno

h. Naslov: STROKOVNO SREČANJE OB SVETOVNEM DNEVU DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SODELOVANJU S PSIHIATRIČNO BOLNIŠNICO BEGUNJE
Datum: 10. oktober 2022
Kraj: določen naknadno

2. Ostali dogodki strokovnega društva

JANUAR

 • Tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki

FEBRUAR

 • Literarni večer, Bled, Hotel Astoria

MAREC

 • Tečaj feratanja v Glinščici, Italija

APRIL

 • Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja (kraj in datum javljena naknadno)
 • Ustvarjalna oz. kuharska delavnica
  MAJ
 • Udeležba na simpoziju/kongresu ter Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

JUNIJ

 • Izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno
 • Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice
 • Planinski pohod na Golte – Boskovec

SEPTEMBER

 • Planinski pohod na Turacher Hohe – Schoberriegel, Avstrija

OKTOBER

 • Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (točen datum javljen naknadno)
 • Sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem

NOVEMBER

 • Ustvarjalna delavnica

DECEMBER

 • 3. december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naslov Častni član društva
  prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

V letu 2022 bo organizirano:

 • Tečaj tujega jezika glede na zanimanje udeležencev
 • 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra
 • Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga
 • Tečaj country plesa

Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: MODRI TORKI

 • ČAJANKA Z MARTINO: MOJE ŽIVLJENJE, MOJA ODGOVORNOST
  Datum: 4. 1. 2022
 • TEHNIKE SPROŠČANJA – TAPKANJE
  Datum: 11. 1. 2022
 • PREHRANA: KAJ BI DANES ZA MALICO?
  Datum: 18. 1. 2022
 • NAVADIMO SE BITI POZITIVNI
  Datum: 25. 1. 2022b. Naslov: POMEN GIBALNE AKTIVNOSTI ZA OPRAVLJANJE DELA V ZDRAVSTVENI NEGI
  Datum: 27. 1. 2022c. Naslov: MODRI TORKI

  • ČAJANKA Z MARTINO: MOJE ŽIVLJENJE, MOJA ODGOVORNOST
   Datum: 1. 2. 2022
  • TEHNIKE SPROŠČANJA – TAPKANJE
   Datum: 9. 2. 2022
  • PREHRANA: KAJ BI DANES ZA MALICO?
   Datum: 15. 2. 2022
  • NAVADIMO SE BITI POZITIVNI
   Datum: 22. 2. 2022d. Naslov: Strokovno potopisno predavanje – izkušnje babice v Afriki, NASILJE NAD MEDICINSKIMI SESTRAMI
   Datum: 10. 2. 2022e. Naslov: OBVEZNE VSEBINE: TPO Z VKLJUČENIM AED
   Datum: Predviden v mesecu februarju.

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: KOMUNIKACIJA V ZN
Datum: januar 2022
Kraj: bo določeno naknadno

b. Naslov: TPO z AED
Datum: januar 2022
Kraj: bo določeno naknadno

c. Naslov: PREDSTAVITEV DELOVANJA ZN V ZDRAVILIŠKI DEJAVOSTI
Datum: februar 2022
Kraj: bo določeno naknadno

d. Naslov: TPO z AED
Datum: februar 2022
Kraj: bo določeno naknadno

e. Naslov: PREDSTAVITEV ZN NA INFEKCIJSKEM ODDELKU V SBMS
Datum: marec 2022
Kraj: bo določeno naknadno

f. Naslov: PREDSTAVITEV ORTOPEDIJE V SBMS
Datum: april 2022
Kraj: bo določeno naknadno

g. Naslov: KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU – modul licenca
Datum: februar 2022
Kraj: bo določeno naknadno

h. Naslov: STROKOVNO SREČANJE OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN BABIC NA LOKALNI RAVNI – popoldansko strokovno srečanje
Datum: maj 2022
Kraj: bo določeno naknadno

i. Naslov: POKLICA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU – modul licenca
Datum: junij 2022
Kraj: bo določeno naknadno

j. Naslov: TPO z AED
Datum: junij 2022
Kraj: bo določeno naknadno

k. Naslov: POPOLDANSKO IZOBRAŽEVANJE; STOME: DIHALNE, HRANILNE IN IZLOČALNE
Datum: september 2022
Kraj: bo določeno naknadno

l. Naslov: POKLICA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU – modul licenca
Datum: oktober 2022
Kraj: bo določeno naknadno

m. Naslov: TPO z AED
Datum: oktober 2022
Kraj: bo določeno naknadno

n. Naslov: 12. SIMPOZIJ IN 8. MEDNARODNI O OSKRBI KRONIČNE RANE
Datum: oktober 2022
Kraj: bo določeno naknadno

o. Naslov: KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU – modul licenca
Datum: november 2022
Kraj: bo določeno naknadno

p. Naslov: TPO z AED 
Datum: november 2022
Kraj: bo določeno naknadno

2. Ostali dogodki strokovnega društva

APRIL

 • Sejem MEDICAL, v Gornji Radgoni
 • Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni

MAJ

 • Predstavitve magistrskih nalog v ZN
 • Komunikacija pri uvajanju novosti v proces dela
 • Podelitev srebrnih znakov in priznanj

2. Ekskurzije

 • Dvodnevna strokovna ekskurzija – ogled klinike v INGOLSTADTU
 • Predbožična ekskurzija – december

3. Zbor članov bo predvidoma v mesecu marcu.

4. Rekreacija

 • Planinski pohod
 • Maraton treh src Radenci –
 • Kolesarski maraton – september
 • Kopanje v hotelu Vivat Moravske Toplice

5. Kulturne dejavnosti

 • Nastop vokalne skupine Žarek. -koncert
 • Ogled gledališke predstave ali koncerta

6. Srečanja

 • Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob mednarodnem dnevu medicinskih sester – 12. maj
 • Srečanje upokojenih medicinskih sester – november
 • Skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto

7. Raziskovalna skupina

8. Vključevanje SDMSBZT v lokalno okolje.

9. Založniška dejavnost

 • Izdaja zbornika

10. Druge aktivnosti po dogovoru in potrebah v društvu. Glede na razmere, ki bodo dopuščale druženja.

V imenu izvršnega odbora DMSBZT Pomurja
predsednica Dragica Jošar

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: TPO Z VKLJUČENIM AED – modul obvezne vsebine
Datum: Izvedba v mesecu januarju.

b. Naslov: KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU – modul obvezne vsebine
Datum: Izvedba v mesecu februarju.

c. Naslov: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO
Datum: Izvedba v mesecu februarju.

d. Naslov: MEDOSEBNI ODNOSI MED ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVU
Datum: Izvedba v mesecu marcu.

e. Naslov: ENTERALNA PREHRANSKA PODPORA BOLNIKA
Datum: Izvedba v mesecu marcu.

f. Naslov: REŠEVANJE ZAPLETOV PRI NEGI STOME
Datum: Izvedba v mesecu aprilu.

g. Naslov: ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA – modul obvezne vsebine
Datum: Izvedba v mesecu aprilu.

h. Naslov: BOLEČINE V HRBTENICI
Datum: Izvedba v mesecu maju.

i. Naslov: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Datum: Izvedba v mesecu juniju.

j. Naslov: MENOPAVZA
Datum: Izvedba v mesecu septembru.

k. Naslov: PALIATIVNA OSKRBA
Datum: Izvedba v mesecu oktobru.

l. Naslov: TPO Z VKLJUČENIM AED – modul obvezne vsebine
Datum: Izvedba v mesecu oktobru.

m. Naslov: KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI
Datum: Izvedba v mesecu novembru.

n: Naslov: NAROČANJE, IZDAJA IN APLIKACIJA KRVI IN KRVNIH KOMPONENT
Datum: Izvedba v mesecu decembru.

2. Srečanja

 •  Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
 • 09.05. – 12.05. 2022 Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.

3. Kulturne dejavnosti

 • Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.

4. Izletništvo

 • Maj – Lepote Dolenjske.
 • Junij – Planinski izlet na Debelo peč.
 • September – Planinski izlet na Veliko planino.

5. Zaključek leta v hotelu Roškar.

6. Ostale aktivnosti društva

 • 5.3.2022 Volilni občni zbor DMSBZT Ptuj – Ormož v Hotelu Roškar.
 • Načrtujemo 3 – 4 redne seje predsedstva društva.
 • Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.
 • Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.
 • Sodelovanje v lokalnem okolju.
 • Povezave z nevladnimi organizacijami.
 • Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.

Tanji Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj – Ormož