Program dela regijskih strokovnih društev za leto 2022

DMSBZT Celje

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

JANUAR
• Higiena rok z učnimi delavnicami.
• Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri kateri obstaja možnost prenosa okužb.
• Temeljni in dodatni postopki oživljanja pri otroku.

FEBRUAR
• TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.
• Varna aplikacija zdravil.

MAREC
• Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine.
• Z manj stresa v čuječo komunikacijo.

APRIL
• Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine.
• Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.

MAJ
• Bolečine v hrbtenici.
• TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

JUNIJ
• Promocija zdravja na delovnem mestu.

SEPTEMBER
• Demenca.
• Reševanje zapletov pri negi stome.

OKTOBER
• Sodobni pristopi pri celoviti oskrbi oseb s sladkorno boleznijo.
• TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine.

NOVEMBER
• Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami.
• Paliativna zdravstvena nega.

DECEMBER
• Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO.

 

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

• Sodelovanje z Zbornico-Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic.
• 5. 5. – 12. 5. Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege.
• Svečana podelitev srebrnih znakov.

3. Drugi dogodki strokovne sekcije

KULTURNE DEJAVNOSTI
• Marec – Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu.

IZLETNIŠTVO
• September – Izlet na Kras.
• Junij – Planinski izlet Kompotela nad Krvavcem.

ZAKLJUČEK LETA
• December – Zaključek leta v Hotelu Roškar.

Tanja Ribič Vidovič, predsednica DMSBZT Ptuj-Ormož