Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin za leto 2023

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin za leto 2023 je prejela

MIHAELA SKOBERNE

Rodila se je v Ljubljani, kjer je tudi maturirala na splošni gimnaziji in leta 1971 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce – oddelek za medicinske sestre. Dodatno je opravila enoletno specializacijo v porodni sobi, na porodniških in ginekoloških oddelkih Ginekološke klinike v Ljubljani. Po opravljenih izpitih iz porodništva, ginekologije in pediatrije je prejela diplomo medicinske sestre – babice.

Od takrat je sodelovala pri načrtovanju, oblikovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa za babice. Delala je kot višja medicinska sestra – učiteljica na porodniških in ginekoloških oddelkih Ginekološke klinike v Ljubljani in vodila klinične vaje v porodnih sobah Kliničnega centra. Dve leti je vodila šolsko posvetovalnico za žene. Bila je znana predavateljica v šolski materinski šoli. Od 1972 do 1974 je sodelovala v programu podiplomskega izobraževanja medicinskih sester babic.

Po ukinitvi babiške šole je od leta 1982 do upokojitve leta 2007 svoje strokovno znanje kot visokošolska učiteljica – predavateljica ter predstojnica oddelka na Visoki šoli za zdravstvo posredovala bodočim medicinskim sestram in babicam.

Vzporedno z delom se je nenehno izobraževala in izpopolnjevala. Svoje znanje je nadgradila s specializacijo s področja babištva in supervizije na Nizozemskem, s strokovnim izpopolnjevanjem v Angliji ter študijem realitetne terapije in komunikacije. V okviru študija supervizije je pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo in Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varnost sodelovala pri razvijanju in uvajanju supervizije v proces izobraževanja in poklicnega izpopolnjevanja na področju nekaterih družbenih dejavnosti. Leta 2000 je po končanem izobraževanju iz realitetne terapije in teorije izbire prejela certifikat Inštituta Williama Glasserja v Kaliforniji.

Življenjsko delo gospe Mihaele Skoberne je neizmerno. Veliko je prispevala h kakovosti izobraževanja študentov zdravstvene nege in babištva. Kot mentorica kliničnih vaj je vedno poudarjala v družino usmerjeno babiško skrb v porodni sobi!

Njena zanimiva predavanja so govorila o zdravju žensk; zdravstveni in babiški negi nosečnic, porodnic in otročnic; zdravstveni negi umirajočih ter spolnem in duhovnem zdravju bolnikov. Razvijala je raziskovalno delo in pri več kot 170 diplomskih nalogah usmerjala študente k pisanju in razmišljanju.

Kot prva predstojnica Oddelka za babištvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je orala ledino pri ustvarjanju sodobne vizije oddelka za babištvo, povzdignila babištvo na visokošolsko strokovno raven in bila zaslužna za oblikovanje študijskih programov s področja babištva pred pridružitvijo Evropski uniji in po njej.

Pomemben je tudi njen prispevek v publicistični dejavnosti. Napisala je skripto Zdravstvena nega nosečnice, porodnice in otročnice ter številne članke, ki so bili objavljeni v uglednih revijah doma in v tujini. V njenih delih lahko začutimo pedagoško ljubezen, v ospredju pa je prioritetno izražena tudi strokovnost, spodbuda, spoštovanje in človečnost tako do varovancev, žensk, bolnikov kakor tudi do študentov.

Zmeraj se je trudila, da bi študenti zdravstvene nege in babištva ob pridobivanju strokovnega znanja napredovali tudi v osebnostnem razvoju in čutenju poklicne pripadnosti. Je učiteljica, ki je pustila neizmeren pečat v duši marsikaterega študenta, bolnika in matere.

Veličina njenega dela ne izvira samo iz strokovnega znanja, temveč tudi iz njenega srca – prostora, kjer so intelekt, skrb, sočutnost, emocije, čuječnost in duhovnost soustvarili čudovit človekov jaz oziroma osebo, katere življenjsko delo bo zapisano večno.

Spoštovana medicinska sestra, babica, mentorica, učiteljica, gospa Mihaela Skoberne, stanovska organizacija, njene članice in člani vas izredno cenimo in vam za prispevek na področju zdravstvene nege in babištva izročamo priznanje za življenjsko delo Angele Boškin z zelo globokim priklonom.