Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo 2020/ 2021

Priznanje Angele Boškin za življenjsko delo za leti 2020 in 2021 je prejela

MARINA VELEPIČ

Ime gospe Marine Velepič se v slovenski zdravstveni negi često omenja v povezavi s poklicno etiko, kodeksi etike, z zdravstveno nego onkološkega pacienta, z managementom v zdravstveni negi in tudi z nazivom prve direktorice zdravstvene nege, kar je v zgodovini slovenske zdravstvene nege uspelo le trem medicinskim sestram.

Njena karierna pot se je po maturi in diplomi na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani začela leta 1968 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani; kjer je »prepotovala« praktično vsa področja dela. Leta 1984 je bila izbrana za glavno medicinsko sestro Onkološkega inštituta Ljubljana, leta 1994 pa z novim statutom prva direktorica zdravstvene nege v Sloveniji.

Vzpostavila je mednarodne povezave z Evropskim združenjem medicinskih sester v onkologiji (European Oncology Nursing Society), bila dolgoletna članica posvetovalnega odbora združenja in nacionalna svetovalka pri reviji European Oncology Nurses Today. Sodelovala je z zdravstvenimi šolami in bila predavateljica onkološke zdravstvene nege. Strokovno se je izpopolnjevala v Royal Marsden Hospital v Londonu, v Norwegian Radiumhospitalet v Oslu, na Univerzi Surrey v Guildfordu je pridobivala znanja s področja etike v zdravstveni negi, s katero se poglobljeno ukvarja po upokojitvi.

Pod njenim vodstvom so na Onkološkem inštitutu Ljubljana nastajala prva pisna navodila medicinskih sester za paciente in njihove svojce, prva negovalna dokumentacija in standardi onkološke zdravstvene nege. Podpirala je razvoj ožjih strokovnih področij: uvedbo procesa zdravstvene nege, enterostomalne terapije, terapije bolečine, prehrane in celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov.

Je avtorica vrste strokovnih člankov, prevajalka, avtorica, urednica in recenzentka strokovnih publikacij.

Je pobudnica ustanovitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (1987) pri Zbornici – Zvezi.

Gospa Marina Velepič se po upokojitvi intenzivno posveča področju poklicne etike, ki je po zaslugi Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana po nacionalni raziskavi etike v zdravstveni negi (2003) postalo eno temeljnih izobraževanj medicinskih sester in babic, delujočih v praksi in tudi osnova obveznih vsebin za vzdrževanje licence.

Tesno je povezana z izdajami in prenovami naših poklicnih kodeksov tako za izvajalce zdravstvene nege in oskrbe kakor tudi v babištvu.

Na nacionalni ravni je bila gospa Velepič od vključitve v Zvezo društev medicinskih sester Slovenije aktivno vpeta v njeno dogajanje: bila je članica izvršilnega odbora, predsednica Sekcije medicinskih sester v anesteziologiji, intenzivni negi in transfuziologiji, predsednica komisije za raziskovalno delo na področju zdravstvene nege, predsednica nadzornega odbora, sedem let članica uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege, članica in tudi dolgoletna predsednica Častnega razsodišča I. stopnje, v Častnem razsodišču II. stopnje deluje že drugi mandat.

Je dobitnica priznanja Društva onkoloških bolnikov Slovenije ob 15-letnici organizirane pomoči ženskam z rakom dojke »Pot k okrevanju» (1999), prejemnica srebrne plakete Zveze slovenskih društev za boj proti raku (2000), dobitnica zlatega znaka Zbornice – Zveze (2001). Je tudi dobitnica srebrnega znaka Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (2007).

S predanim delom, pripadnostjo stroki, poklicni etiki, z izražanjem lastnih prepričanj, ki jih zna zagovarjati, kjer se počuti opolnomočeno, je lahko mnogim zgled. Prav tako zna zagovarjati vrednote in moralna pravila, ki jih prepozna kot pomembna za dobro človeka, pacienta, stroke, širše skupnosti. Enako suvereno je glas stroke zastopala v parlamentu ali pri drugih pomembnih odločevalcih.

Njena velika ljubezen je glasba. Glasba ji je nedvomno pomagala prebroditi marsikatero težavo ali izziv, ki jih na njeni strokovni in življenjski poti ni manjkalo. S spoštljivim, odločnim pristopom zna reči bobu bob, ne štedi niti s pohvalo niti s konstruktivno kritiko. Tudi tega se lahko generacije, tudi mlajše, učijo od nje.

Spoštovana gospa Marina Velepič prejme priznanje za življenjsko delo Angele Boškin na področju zdravstvene nege, ki ji ga z velikim spoštovanjem podeljuje Zbornica – Zveza.

HVALA, SPOŠTOVANA MARINA, ZBORNICA – ZVEZA SE VAM ZAHVALJUJE Z NAJVIŠJIM, NAJBOLJ PRESTIŽNIM, KAR IMA – S PRIZNANJEM ANGELE BOŠKIN ZA VAŠE ŽIVLJENJSKO DELO.